Decyzje inwestycyjne w zakresie EMS będą zapadały w ciągu kilku najbliższych lat

Według raportu zrealizowanego w styczniu 2013 r. przez firmę analityczną Gartner wzrost cen energii oraz wyższe koszty operacyjne z tym związane powodują, że przedsiębiorstwa zaczynają coraz bardziej interesować się infrastrukturą IT do optymalnego zarządzania energią. Rozwiązania do zarządzania energią (Energy Management Solutions) oferują wiele możliwości – od identyfikacji, analizy, audytu, przez śledzenie i zarządzanie, po ocenę i raportowanie zużycia energii i emisji CO2. Ponadto wdrożenie tego typu rozwiązań jest sposobem na zwiększenie własnej konkurencyjności. Ich zastosowanie przynosi również korzyści na różnych etapach funkcjonowania firmy – od zredukowania kosztów operacyjnych, przez wdrażanie polityk proekologicznych, na zgodności z certyfikatami ISO skończywszy.

Mimo wielu korzyści biznesowych płynących z implementacji tego typu rozwiązań nie spodziewam się jednak nagłego i masowego wzrostu wdrożeń wśród polskich firm. Uważam, że decyzje inwestycyjne w tym zakresie będą zapadały w ciągu kilku najbliższych lat.

Autor: Tomasz Gliwka, kierownik ds. rozwiązań biznesowych, Epicor