Bezpieczeństwo aplikacji i API w erze sztucznej inteligencji

Fot. Unsplash

Dzięki sztucznej inteligencji rozwój aplikacji oraz interfejsu programowania aplikacji (API) może odbywać się niezwykle dynamicznie. Jednak powszechne korzystanie z AI ma równie wielu zwolenników, co  adwersarzy. Ci drudzy kładą nacisk na ryzyko związane z cyberbezpieczeństwem, co wpisuje się w prognozy ekspertów na rok 2024. Analitycy F5 przewidują rosnącą liczbę ataków z wykorzystaniem algorytmów AI, w szczególności w środowiskach multicloudowych i na brzegu sieci. Czy coraz większa świadomość przedsiębiorców i wprowadzane nowe obostrzenia zagwarantują nam bezpieczeństwo danych?

Sztuczna inteligencja stała się nieodzownym elementem rozwoju aplikacji i API, stwarzając równocześnie nowe wyzwania dla firm w zakresie bezpieczeństwa. Rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji bazują na wielu źródłach danych, modelach i usługach rozproszonych zarówno w środowiskach lokalnych, chmurowych, jak i brzegowych, a połączonych przez rozwijającą się sieć interfejsów API. Ochrona tych połączeń i danych, które przez nie przechodzą, jest krytycznym wyzwaniem w zakresie bezpieczeństwa, z którym firmy wdrażające rozwiązania z AI muszą się zmierzyć.

Multicloud i rozwiązania hybrydowe pożywką dla cyberprzestępców

Jak wynika z opracowywanego właśnie raportu F5 za rok 2024, 88% przedsiębiorstw deklaruje wdrażanie aplikacji i API w wielu lokalizacjach. Wynika to z konieczności sprostania wysokim wymaganiom użytkowników, którzy oczekują najwyższej jakości rozwiązań cyfrowych, co możliwe jest poprzez korzystanie z architektur hybrydowych i wielochmurowych, które – w przeciwieństwie do pojedynczej chmury – oferują dużą elastyczność.

Dane z tego samego raportu wskazują, że odsetek organizacji hostujących swoje aplikacje w sześciu różnych środowiskach podwoił się w ciągu ostatniego roku do 38%. Zaowocowało to powstawaniem ogromnej liczby coraz bardziej złożonych środowisk aplikacji korporacyjnych, których skomplikowana architektura nie tylko spowalnia operacje, lecz także rozszerza obszar zagrożeń i stwarza znaczne ryzyko dla organizacji. Nic więc dziwnego, że hostowane w ten sposób aplikacje i przepływające przez nie krytyczne dane stały się łakomym kąskiem dla cyberprzestępców i celem coraz bardziej wyrafinowanych cyberataków.

Nowoczesne przedsiębiorstwa w obliczu cyberbezpieczeństwa

Badania pokazują, że cyberprzestępcy potrzebują zaledwie pięciu dni od momentu włamania do firmowych systemów do rozpoczęcia szkodliwych działań, a z roku na rok ten czas będzie ulegać skróceniu. Coraz więcej przedsiębiorstw może się zatem spodziewać spektakularnych awarii narzędzi opartych na AI – takich jak masowe wycieki danych osobowych, nowatorskie techniki uzyskiwania nieautoryzowanego dostępu czy ataki typu denial of service. Tym bardziej zapewnienie bezpiecznego wdrożenia i użytkowania aplikacji AI powinno stać się priorytetem dla wszystkich organizacji.

Zarówno w Polsce, jak i na świecie, firmy zmagają się z coraz bardziej wyrafinowanymi i kreatywnymi atakami cyberprzestępców wymierzonymi m.in. w aplikacje oparte na sztucznej inteligencji. Jest to wyzwanie dla przedsiębiorstw, które stają przed zadaniem równoczesnego dostarczania i zabezpieczania usług AI. Wywiera to również presję na zespoły odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo. W odpowiedzi na te wyzwania dostarczamy kompleksowe rozwiązania, które uproszczą ten proces i znacznie ułatwią zapewnienie bezpieczeństwa aplikacji oraz API w każdym środowisku – komentuje Bartłomiej Anszperger, Solution Engineering Manager F5 w Polsce.

Bezpieczeństwo API w kompleksowym rozwiązaniu

W odpowiedzi na te rynkowe uwarunkowania F5 tworzy najbardziej kompleksowe w branży, gotowe do obsługi AI rozwiązanie bezpieczeństwa API i wprowadza testowanie kodu API oraz  analizę telemetryczną do F5 Distributed Cloud Services. Firma na stałe włącza do swojego portfolio inteligentne rozwiązania, które zapewnią klientom bezpieczeństwo w obliczu wyrafinowanych zagrożeń wynikających z użytkowania aplikacji bazujących na AI oraz ułatwią bezpieczne zarządzanie środowiskami aplikacji wielochmurowych.

Dzięki współpracy z firmą Wib, innowatorem w dziedzinie bezpieczeństwa API,  najnowsze rozwiązanie umożliwia obserwację i wykrywanie luk w zabezpieczeniach już w trakcie powstawania aplikacji, co zapewnia identyfikację zagrożeń i wdrażanie polityki bezpieczeństwa jeszcze zanim interfejsy API wejdą do produkcji. Dzięki temu klienci nie muszą inwestować w oddzielne narzędzia odpowiedzialne za bezpieczeństwo API i zarządzania nimi, ponieważ najnowsze rozwiązanie F5 oferuje te funkcje w ramach jednej platformy.

– W dzisiejszym wysoce rozproszonym i wzajemnie połączonym świecie ochrona połączeń, które napędzają procesy o krytycznym znaczeniu dla biznesu, staje się jednym z priorytetów bezpieczeństwa przedsiębiorstwa. Ponieważ sztuczna inteligencja przyspiesza rozwój aplikacji i interfejsów API, możliwość konsolidacji narzędzi i posiadania jednego kompleksowego rozwiązania dla bezpieczeństwa API będzie wartością dla każdej firmy – podkreśla Mariusz Sawczuk, Senior Solutions Engineer F5 w regionie EMEA. 


1Raport F5 State of Application Strategy 2024

2Active Adversary Report for Security Practitioners firmy Sophos

3 Wynika z badania Netskope Threat Labs