Automatyzacja oparta na sztucznej inteligencji ułatwia współpracę świata fizycznego ze światem cyfrowym

Sztuczna inteligencja umożliwia wdrażanie adaptacyjnych, elastycznych i autonomicznych systemów technologicznych, dzięki którym możliwe jest zyskanie przewagi konkurencyjnej w środowisku opartym na danych. Rozwój automatyzacji w różnych sektorach oznacza implementację innowacyjnych technologii, takich jak drony, roboty i autonomiczne pojazdy. Dzięki tym osiągnięciom możliwa staje się zaawansowana automatyzacja sterowana sztuczną inteligencją. Jednocześnie zarządzanie danymi pozwala firmom na sprawne podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym.

Jacek Żurowski

Przedsiębiorstwa wykorzystują technologie mobilne, aby zapewnić pracownikom mającym kontakt z klientami potrzebne rozwiązania i informacje. Zwiększają one wydajność pracy i pozwalają podejmować decyzje w czasie rzeczywistym, co z kolei umożliwia lepszą obsługę klienta. Sztuczna inteligencja i technologie automatyzacji są coraz powszechniej wykorzystywane na całym świecie. Firmy integrują je z nowymi lub funkcjonującymi już systemami, zmieniając i znacznie usprawniając procesy przepływów pracy, interakcji i podejmowania decyzji. W ten sposób zwiększają możliwości istniejących rozwiązań i tworzą bardziej dynamiczne ekosystemy nastawione na zwiększanie produktywności pracowników, poprawę wydajności i rozwój bezpiecznych środowisk. 

Świat staje się coraz bardziej skomplikowany i w coraz większym stopniu opiera się na danych cyfrowych. Firmy szukają więc lepszych sposobów na poruszanie się w tym świecie i automatyzację procesów bez kosztów związanych z kapitałem ludzkim. W przyszłości odnoszące sukcesy organizacje będą polegały na bieżących danych i statystykach, dzięki którym poprawią wydajność i zyskają przewagę konkurencyjną. Przez wiele lat firmy pozyskiwały informacje z „dużych zbiorów danych” (Big Data) gromadzonych i zapisywanych każdego dnia, czasami bez przerwy. W 2019 roku na prowadzenie wysuną się „niewielkie zbiory danych ułatwiające podejmowanie działań” (ang. small actionable data), do których dostęp można uzyskać w ramach poszczególnych przepływów pracy. Te dane dotyczą konkretnego przypadku i ułatwiają przedsiębiorstwom rozwiązywanie problemów i uzyskiwanie pożądanych wyników.

Informacje są coraz częściej gromadzone i monitorowane za pomocą skanowania kodów kreskowych 2D. Ponad 70 proc. sprzedawanych dziś ręcznych skanerów to urządzenia 2D, zamiast popularnych wcześniej skanerów 1D. Technologia UHF RFID – wykorzystywana dotychczas na poziomie pojedynczego produktu – będzie wkrótce powszechnie używana w całym łańcuchu dostaw i branży wytwórczej. W 2019 roku w handlu i transporcie zostanie wykorzystane ponad 10 miliardów etykiet UHF RFID. 

Firmy zaczną domagać się zintegrowanych rozwiązań do zarządzania danymi, aby móc wykorzystywać nowoczesne metody pozyskiwania danych. Przedsiębiorstwa już teraz potrzebują propozycji projektów, które zostaną zintegrowane z narzędziami analitycznymi, by dostarczać w czasie rzeczywistym wskazówek i statystyk umożliwiających podejmowanie trafniejszych decyzji oraz właściwych działań na bieżąco.


Jacek Żurowski, Dyrektor Regionalny Zebra Technologies na Europę Środkową