Audyt SAP usprawnia działanie Teleskop

  Półtora roku po zakończeniu wdrożenia systemu SAP, zarząd firmy Teleskop postanowił zrewidować osiągnięte dzięki niemu cele biznesowe. Przeprowadzony przez ekspertów Hicron Consulting audyt systemu SAP pozwolił zaplanować odpowiedni kierunek jego rozwoju. Prace rozwojowe przeprowadzone w wyniku audytu systemu zakończyły się w czerwcu 2009 roku.

  Podczas audytu SAP konsultanci Hicron Consulting stworzyli pełny obraz działania firmy Teleskop. Na tej podstawie zwrócono uwagę na to, że firma Teleskop mogłaby dużo lepiej korzystać z potencjału leżącego w systemie SAP. W związku z tym należało przemodelować niektóre procesy biznesowe firmy, między innymi w obszarze planowania produkcji, a także przeprowadzić odpowiednie warsztaty dla użytkowników. W trakcie projektu w Teleskop duży nacisk położono na transfer wiedzy biznesowej z zakresu optymalizacji procesów MRP.

  Głównym celem do osiągnięcia przez Teleskop i Hicron Consulting było takie przemodelowanie procesów zarówno biznesowych, jak i w systemie SAP, aby zintegrować planowanie produkcji z działaniami w obszarze sprzedaży i zaopatrzenia oraz  uporządkować role użytkowników. Konsultanci Hicron Consulting pokazali pracownikom Teleskop, jak korzystać z mechanizmów MRP, aby móc w pełni kontrolować procesy na styku zaopatrzenia, produkcji i sprzedaży, maksymalnie wykorzystać posiadaną infrastrukturę, nie dopuszczać  do marnotrawienia zasobów i móc określać czasy dostaw surowców z największą dokładnością. Firma po wprowadzeniu zmian zrezygnowała z wykorzystywanych poza systemem ręcznie tworzonych planów i raportów. Dzięki temu we wszystkich obszarach zaczęła działać w sposób zintegrowany, w oparciu o aktualne i wiarygodne dane. Użytkownicy mają uproszczoną obsługę, a także trafniej i szybciej planują działania produkcyjne i zakupowe.

  Innym, równie istotnym elementem pracy Hicron Consulting w firmie Teleskop, były dedykowane warsztaty, których zakres został ustalony na podstawie wyniku przeprowadzonego audytu. – Gaszenie pożarów spowodowanych niedostatkiem wiedzy o systemie nie ma sensu, kiedy można zadziałać prewencyjnie i stłumić ogień w zarodku. Tak właśnie zrobiliśmy, decydując się na dedykowane warsztaty. Dowiedzieliśmy się, jak radzić sobie w wielu niestandardowych sytuacjach. Wcześniej zdarzało nam się konsultować z zewnętrznymi ekspertami podczas rozwiązywania bieżących problemów. Teraz jesteśmy w 100% samodzielni. Z zastrzykiem wiedzy jaki otrzymaliśmy od Hicron Consulting bez problemu radzimy sobie z codziennymi wyzwaniami – ocenia warsztaty Leon Mulder, Prezes Zarządu firmy Teleskop –  Oszczędności to jedno. Ale najważniejszą korzyścią warsztatów jest dla nas to, że w końcu możemy skorzystać z bogatego potencjału SAP – dodaje.

  Warsztaty w firmie Teleskop nie mogły odbyć się w sposób standardowy. Konsultanci Hicron Consulting przeprowadzili je na systemie SAP, procesach i danych firmy Teleskop. Ponadto, dużą zaletą warsztatów było to, że konsultanci włączeni w ich prowadzenie zdobywali swoje doświadczenia jako kluczowi użytkownicy systemu. W połączeniu z ich bogatą wiedzą merytoryczną, pozwoliło im to maksymalnie zbliżyć się do środowiska pracy w systemie SAP firmy Teleskop. Konsultanci wytłumaczyli nie tylko niejasności związane z obsługą samego systemu, ale też podzielili się własnymi doświadczeniami z obszaru optymalizacji procesów biznesowych.   

  Audyt to właśnie to, czego od dawna potrzebowaliśmy. Aby zyskać jak najwięcej z możliwości jakie daje nam SAP, po audycie od razu przeszliśmy do wprowadzania zmian. Wiedza biznesowa konsultantów z którymi współpracowaliśmy jest nieoceniona, a firma Hicron Consulting to zaufany i sprawdzony partner. Dlatego już na jesień planujemy z nim dalszy rozwój systemu – podsumowuje Prezes.

  Firma Teleskop Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą, powstałą w 2000 roku. Zajmuje się obróbką mechaniczną wyrobów metalowych, montażem konstrukcji stalowych, ich lakierowaniem i obróbką termiczną. W firmie Teleskop do produkcji używane są nowoczesne roboty przemysłowe i urządzenia sterowane numerycznie. Wyroby firmy Teleskop znajdują zastosowanie w najbardziej zaawansowanych elementach dźwigowych światowych potentatów z tej dziedziny.

  www.teleskop.com.pl