Asseco Poland kupiła spółkę OTAGO

    Spółka Asseco Poland kupiła 95% udziałów w spółce informatycznej Zakład Usług Informatycznych OTAGO, podała spółka w komunikacie. Cena nabycia nie przekroczy 26 mln zł.

    “Spółka podpisała umowę w przedmiocie nabycia 3.800 udziałów stanowiących 95% udział w kapitale zakładowym spółki Zakład Usług Informatycznych OTAGO z siedzibą w Gdańsku. Udziały zostały zakupione od trzech osób fizycznych, przy czym własność udziałów przeszła na Asseco w dniu dzisiejszym po zapłacie przez Asseco całej ceny sprzedaży” – czytamy w komunikacie.

    Całkowity koszt nabycia nie przekracza kwoty 26 mln zł, przy czym kapitał obrotowy OTAGO wynosi blisko 4 mln zł. Zakup akcji został sfinansowany ze środków własnych Asseco Poland, podano także.

    OTAGO zajmuje się tworzeniem i wdrażaniem oprogramowania wspomagającego pracę urzędów administracji samorządowej. Jest twórcą i właścicielem systemu informatycznego pod nazwą Zintegrowany System Wspomagania Zarządzania Miastem OTAGO. Spółka OTAGO posiada sprawdzoną metodologię produkcji, wdrażania i utrzymywania systemów informatycznych zgodną z wymaganiami ISO 9001:2000, potwierdzoną w roku 2003 certyfikatem ISO.

    Narastająco w I-III kw. 2009 roku Asseco Poland miało 278,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 227,62 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 2114,60 mln zł wobec 1919,34 mln zł.