Aktualizacja terminów z zakresu Przemysłowego Internetu Rzeczy

Fot. Pexels

Industrial Internet Consortium (IIC) opublikowało zaktualizowane definicje terminów, takich jak Internet Rzeczy, przetwarzanie w chmurze i innych.

Raport techniczny Industrial Internet Consortium pod tytułem „Industrial Internet Vocabulary” (Słowniczek Przemysłowego Internetu) w wersji 2.3 jest jednym z sześciu raportów technicznych IIC, które zawierają wytyczne branżowe dotyczące słownictwa, architektur, bezpieczeństwa, analityki, łączności i strategii biznesowej. Wersja 2.3 raportu zawiera nowe lub zaktualizowane definicje, które wzbogacają terminy słownictwa na temat Internetu rzeczy, w tym:

Internet of Things (IoT)

 • Internet rzeczy – koncepcja, w której komponenty są połączone za pomocą sieci komputerowej i w której jeden lub więcej z tych komponentów wchodzi w interakcję ze światem fizycznym.
 • System IoT: system, w którym komponenty są połączone za pośrednictwem sieci komputerowej, a jeden lub więcej z tych komponentów wchodzi w interakcję ze światem fizycznym.
 • Przemysłowy system IoT (IIoT): system IoT wykorzystywany w kontekście przemysłowym.

Internet rzeczy ewoluuje i nasze rozumienie pojęć IoT również ewoluuje – powiedziała w komunikacie prasowym Erin Bournival, współprzewodnicząca IIC Vocabulary Task Group i inżynier biura korporacyjnego CTO w Dell Technologies. – Jesteśmy podekscytowani, że możemy przedstawić nowe definicje tych podstawowych terminów, aby zwiększyć przejrzystość dla wszystkich interesariuszy IoT.

Terminy komputerowe IIC

Inne terminy z rozszerzonymi definicjami koncentrują się na sieci komputerowej. Należą do nich:

 • Przetwarzanie w chmurze: paradygmat umożliwiający dostęp sieci komputerowej do skalowalnej i elastycznej puli współdzielonych zasobów fizycznych lub wirtualnych z samoobsługowym dostarczaniem i administracją na żądanie.
 • Łączność: zdolność systemu lub aplikacji do komunikowania się z innymi systemami lub aplikacjami za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci komputerowych).
 • Punkt końcowy: komponent, który posiada możliwości obliczeniowe i łączność z siecią komputerową.
 • Zdarzenie: każde obserwowalne zdarzenie w systemie i/lub sieci komputerowej.

Przetwarzanie w chmurze, IS, IT, OT

Pozostałe definicje ze 158 definicji omawianej wersji raportu obejmują:

 • Przetwarzanie w chmurze: obliczenia rozproszone, które są wykonywane w pobliżu krawędzi architektury systemu, gdzie bliskość jest określona przez wymagania systemu.
 • System sterowania przemysłowego (ICS): kombinacja komponentów sterujących, które działają razem w celu sprawowania kontroli w świecie fizycznym.
 • Technologia informacyjna (IT): całe spektrum technologii służących do przetwarzania informacji, w tym oprogramowanie, sprzęt, technologie komunikacyjne i usługi powiązane.
 • Technologia operacyjna (OT): sprzęt i oprogramowanie, które wykrywają lub powodują zmiany poprzez bezpośrednie monitorowanie i/lub kontrolę urządzeń fizycznych, procesów i zdarzeń w przedsiębiorstwie.
 • Bezpieczeństwo: właściwość polegająca na ochronie przed niezamierzonym lub nieuprawnionym dostępem, zmianą lub zniszczeniem, zapewniająca dostępność, integralność i poufność.
 • Świadomość sytuacyjna: w określonym czasie i przestrzeni postrzeganie stanu bezpieczeństwa przedsiębiorstwa i jego środowiska zagrożeń; zrozumienie/znaczenie obu tych elementów razem wziętych (ryzyko); przewidywanie ich stanu w najbliższej przyszłości.

Raport zawiera również cztery terminy uznane za niejednoznaczne lub sprzeczne z przyjętymi interpretacjami, których używanie jest odradzane. Przeczytaj artykuł online (kliknij nagłówek, jeśli właśnie czytasz wydanie cyfrowe).


Tekst zredagowany na podstawie komunikatu prasowego Industrial Internet Consortium (IIC) przez Chrisa Vavrę, redaktora naczelnego Control Engineering, CFE Media and Technology, cvavra@cfemedia.com. IIC jest partnerem CFE Media.