Adam Góral prezesem ABG SA

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Adam Góral, prezes zarządu Asseco Poland, objął w lutym 2009 r. stanowisko prezesa zarządu ABG. Zastąpił Dariusza Brzeskiego, który kierował ABG przez 15 lat, a teraz został powołany na członka rady nadzorczej Asseco Poland.

W 2008 r. zaszły istotne zmiany w ABG. Firma inkorporowała swoje spółki zależne, a jej struktura organizacyjna została zbliżona do struktury Asseco Poland. Zakończenie procesu połączenia ABG z Asseco Poland jest planowane na 2010 r.

Adam Góral pełni funkcję prezesa zarządu i odpowiada za strategię rozwoju Grupy Kapitałowej Asseco. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie (kierunek cybernetyka ekonomiczna i informatyka) oraz doktorem nauk ekonomicznych, a także współzałożycielem Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie, prezesem Podkarpackiego Klubu Biznesu oraz Konsulem Honorowym Republiki Słowackiej. W latach 1979–1990 pracował naukowo w filii UMCS w Rzeszowie.

Z końcem lat 80. rozpoczął własną działalność biznesową. Funkcję wiceprezesa zarządu i dyrektora generalnego Comp Rzeszów pełnił od września 1995 r. do momentu przekształcenia firmy w Asseco Poland.