Zrównoważony rozwój – prognozy rynku IT dla przemysłu

Według ekspertów spółki DSR w 2014 r. na polskim rynku będziemy świadkami rozwoju koncepcji QRM (Quick Response Manufacturing) w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Wśród młodych, ambitnych spółek spodziewane jest zwiększanie popytu na rozwiązania ERP, natomiast dojrzalsze firmy, mające podstawowe narzędzia zarządzania, sięgną po rozwiązania typu APS (Advanced Planning Schedule – zaawansowane harmonogramowanie produkcji). Coraz większym zainteresowaniem będą się też cieszyły systemy PLM (Product Lifecycle Management).

Wzrost znaczenia koncepcji QRM

Strategia zarządzania popytem QRM polega na jak najszybszym reagowaniu na zmiany oczekiwań klientów. Dzięki elastycznemu i skalowalnemu rozwiązaniu przedsiębiorstwo produkcyjne może szybko wprowadzić niezbędne zmiany.

– Konkurencja rynkowa wymusiła na przedsiębiorstwach produkcyjnych stosowanie nowoczesnych metod zarządzania. Jedną z nich jest QRM, która zakłada szybką odpowiedź firmy na zmiany popytu rynkowego i umiejętność dostosowania do unikatowych potrzeb. Zauważamy większe zainteresowanie rozwiązaniami IT umożliwiającymi realizację tej koncepcji – zauważa Piotr Rojek, prezes zarządu DSR.

Ciągłe zainteresowanie rozwiązaniami ERP wśród rozwijających się przedsiębiorstw, wzrost popularności zaawansowanych aplikacji klasy APS i PLM

Stałe zainteresowanie systemami ERP dostrzegane jest wśród młodych, ambitnych spółek, którym zależy na wykorzystaniu w pełni swojego potencjału wytwórczego. Natomiast w grupie firm produkcyjnych, które mają już za sobą inwestycje w ERP, najczęściej omawianą i rozważaną kwestią jest wprowadzenie rozwiązania typu APS.

– Przedsiębiorstwa, którym udało się osiągnąć dojrzałość i zapewnić porządek w procesach produkcji dzięki wdrożeniu ERP, sięgają właśnie po APS. Wdrożenie systemu w Polsce daje możliwość osiągnięcia ogromnej przewagi nad konkurencją – twierdzi Piotr Rojek. – Dostrzegamy również, że w naszym kraju, wprawdzie z lekkim opóźnieniem w stosunku do bardziej zaawansowanych rynków zagranicznych, pojawia się zainteresowanie rozwiązaniem PLM.

Systemy PLM są odpowiedzialne za budowanie strategii zarządzania cyklem życia produktu od powstania koncepcji, przez fazę projektową i sam etap produkcji, aż po wycofanie z użycia z zachowaniem dokumentacji i możliwości serwisowania. Rozwiązanie to dla wielu zaawansowanych przedsiębiorstw staje się ważnym elementem przewagi konkurencyjnej.

Zaawansowane aplikacje biznesowe w chmurze

W roku 2014 nadal będzie się rozwijało zainteresowanie technologią cloud computing, która zapewnia szybką implementację rozwiązań, przy ograniczonych kosztach inwestycji.

– Obecne są już na rynku wersje systemu ERP firmy QAD, oferowane w modelu SaaS (Software as a Service). QAD On Demand zapewnia pełną funkcjonalność rozwiązania ERP, dając klientom dodatkowo możliwość dostępu do danych z każdego miejsca na świecie, pod warunkiem dostępu do Internetu. Rynek jest zainteresowany podobnymi rozwiązaniami, stąd moje przekonanie, że będą one istotnym kierunkiem rozwoju branży IT dla przemysłu – mówi Piotr Rojek.

Trend Closer to Demand

Miniony rok na rynkach międzynarodowych potwierdzał sygnalizowaną przez analityków ciekawą tendencję polegającą na zatrzymaniu dotychczasowego tempa przenoszenia produkcji przemysłowej do krajów rozwijających się, a zwłaszcza strefy BRIC. Wobec sporego wzrostu wynagrodzeń koszty pracy nie są już tam tak atrakcyjne. Na rynkach wschodzących pojawił się znaczący popyt wewnętrzny, co powoduje, że część mocy wytwórczej fabryk jest przeznaczana na jego zaspokojenie, ograniczając możliwości zaspokajania popytu z krajów rozwiniętych.

– Powyższe zmiany na rynkach wschodzących się coraz częściej obniżają opłacalność inwestycji w tych rejonach, tym bardziej że zarządzanie długimi łańcuchami dostaw jest szczególnie wymagające operacyjnie i drogie. Wszystko to sprzyja nowej tendencji – Closer to Demand, czyli inwestowaniu w infrastrukturę bliżej docelowego rynku zbytu. Dobrym przykładem jest inwestycja naszego klienta, spółki Korona SA w USA. Popyt na rynku amerykańskim jest tak duży, że opłaca się zlokalizować nową fabrykę w USA, reagując błyskawicznie na zmienny popyt – podsumowuje Piotr Rojek.