Zorientowane na biznes rozwiązania dla przedsiębiorstw produkcyjnych

Piotr Rojek, dyrektor zarządzający DSR

– Nasza oferta podąża za potrzebami firm produkcyjnych. Często nawet przewidujemy przyszłe wymagania przedsiębiorstw i sugerujemy wprowadzenie odpowiednich rozwiązań, co przekłada się na przewagę konkurencyjną. Przykłady firm, dla których realizowaliśmy projekty wdrożeniowe systemów APS, potwierdzają słuszność tego podejścia – wyjaśnia w rozmowie z redakcją MSI Polska Piotr Rojek, dyrektor zarządzający DSR.

Czy fakt przejęcia obowiązków od firmy QAD Polska – jako nowego przedstawiciela QAD w Polsce – spowoduje jakąś rewolucję w firmie DSR? Zmianę strategii działania? Przesunięcie akcentów na inne obszary?

Piotr Rojek, DSR: – Przejmujemy nie tylko obowiązki. Fundamenty tej transakcji to unikatowe kompetencje zespołu QAD Polska oraz rynek, czyli możliwość działania wśród klientów QAD w Polsce. DSR koncentruje się na zapewnieniu wsparcia dla firm z sektora wytwórczego w zakresie skutecznego wdrażania rozwiązań informatycznych. Jest to kierunek zbieżny ze sposobem działania firmy QAD, która dedykuje swój system ERP właśnie przedsiębiorstwom przemysłowym.

Bazując na doświadczeniach połączonych zespołów, DSR zbudował jedno z największych w Polsce centrów kompetencyjnych, obejmujące rozwiązania informatyczne dla sektora produkcyjnego. Jest to wyspecjalizowana struktura konsultantów zapewniających pełną obsługę projektów wdrożeniowych, począwszy od wstępnej analizy potrzeb biznesowych, diagnozy problemów, optymalizacji procesów zarządzania produkcją po wdrożenie systemów i oczywiście obsługę posprzedażną.

Chciałbym podkreślić, że połączenie wiedzy na temat technologii, doświadczeń projektowych, znajomości potrzeb zarówno lokalnych, jak i zagranicznych klientów – tworzy wyjątkową wartość na polskim rynku. Daje to odpowiednie podstawy do zapewnienia wsparcia i rozwoju sprzedaży rozwiązań QAD, Preactor i innych aplikacji biznesowych zwiększających wydajność i skuteczność działania firm produkcyjnych.

Właśnie to stanowi naszą przewagę konkurencyjną. Oferujemy zorientowane na biznes rozwiązania, bazujące na sprawdzonej technologii dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Chcielibyśmy, by każde przedsiębiorstwo wytwórcze w Polsce utożsamiało DSR właśnie ze skutecznymi rozwiązaniami IT.

Jaka będzie teraz oferta firmy DSR w Polsce – na jakich systemach się skupicie?

Piotr Rojek, DSR: – Aplikacja QAD uzupełnia portfel rozwiązań oferowanych przez DSR, co pozwoli nam zapewnić obsługę wszystkich obszarów informatycznego wsparcia dla biznesu, w tym aplikacji klasy ERP, CRM, MES oraz APS (Advanced Production Scheduling), SCM (Supply Chain Management), PLM (Product Lifecycle Mangement) oraz BI (Business Intelligence).

Biorąc pod uwagę strategię produktową, rozwój DSR będzie zmierzał w dwóch kierunkach, w których dostrzegamy naszą największą przewagę konkurencyjną. Z jednej strony zwiększymy wsparcie przedsiębiorstw produkcyjnych w zakresie rozwiązań zapewniających największe korzyści w optymalizacji biznesu, czyli APS, PLM i SCM. Równolegle DSR postawi na rozwiązania analityczne i diagnostyczne, takie jak MES, rejestracja produkcji czy BI.

Zdajemy sobie sprawę, że potencjał mierzony wolumenem sprzedaży leży wciąż w obszarze ERP. Natomiast średnio- i długookresowa strategia spółki koncentruje się na kompleksowych usługach złożonych z doradztwa procesowego i wdrożenia aplikacji wzbogacających środowisko ERP, jak APS, SCM i MES. To właśnie w oparciu o specjalizowane aplikacje rodzime firmy produkcyjne mogą budować faktyczną przewagę organizacyjną i kosztową nad firmami zagranicznymi, które takich inwestycji dokonały już wcześniej.

QAD miało klientów z 6 branż. Czy firma DSR będzie podtrzymywać tę tradycję? Czy zamierzacie rozszerzyć obszar działania?

Piotr Rojek, DSR: – Wykorzystując dotychczasowe doświadczenia własnego zespołu i obszar kompetencji zespołu przejmowanego z QAD, DSR skoncentruje się na dalszym wzmocnieniu pozycji wśród firm z branży przetwórstwa spożywczego, sektora chemicznego i farmaceutycznego, maszyn i urządzeń, sektora metalowego i motoryzacyjnego oraz elektronicznego i elektrotechnicznego. Przyjęty kierunek potwierdzają projekty realizowane przez DSR, m.in. w firmie Drumet, wytwórcy lin z drutów stalowych oraz Zetkama, który jest producentem armatury przemysłowej. DSR planuje kontynuację wsparcia firm z sektora średnich i dużych firm o profilu produkcyjnym.

Jakie według pana potrzeby klientów w Polsce nie są jeszcze zaspokojone?

Piotr Rojek, DSR: – Analiza polskiego rynku firm produkcyjnych pokazuje, że intensywnie rosną potrzeby przedsiębiorstw w specjalizowanych obszarach zarządzania produkcją i logistyką. Odbiorcami tej klasy systemów są wciąż oddziały zagranicznych firm, lecz – co istotne – również polskie przedsiębiorstwa sięgają po nie coraz odważniej. Wynika to z faktu, że zaniechania w tym obszarze stanowią pozorną oszczędność, co w perspektywie czasu obniża ich zdolność skutecznego konkurowania. Firmy produkcyjne muszą zmierzyć się z rosnącą konkurencją, nie tylko krajową, ale zwłaszcza międzynarodową. Zaawansowane narzędzia IT są skuteczną bronią w walce o nowe rynki.

Z badań, które realizowaliśmy w 2012 r. wynika, że polskie firmy wytwórcze mają problem z brakiem dokładnych, rzetelnych i przejrzystych informacji dotyczących produkcji na poszczególnych etapach procesu wytwórczego. Dla prawie 1/3 respondentów wyzwaniem są zmiany w planach produkcji, co oznacza konieczność modyfikacji planu produkcyjnego. Producenci zmagają się również z problemem wolnego formułowania harmonogramów, co często powoduje przestoje i opóźnienia, a jednocześnie wpływa na wydajność produkcji i oznacza konkretne straty finansowe. Do tego dochodzi problem z terminową realizacją zleceń. Są to konkretne wyzwania, którym można sprostać, wykorzystując rozwiązania informatyczne.

Cloud computing podbija świat. Jak firma DSR widzi przyszłość tego modelu działania? Swoją rolę na tym rynku?

Piotr Rojek, DSR:Cloud computing faktycznie stał się przedmiotem dyskusji w wielu firmach. Jako doradcy firm produkcyjnych staramy się myśleć kategoriami rozwoju biznesu naszego klienta i wskazywać rozwiązania, które nie tylko wydają się modne, ale zapewniają najlepszy zwrot z inwestycji i są dostosowane do faktycznych potrzeb biznesowych. Dlatego traktujemy cloud computing jako jeden z modeli dostępu do oprogramowania. Jest to jedna z metod pokonania bariery finansowej w używaniu zaawansowanych aplikacji. Widzimy wzrost zainteresowania tymi rozwiązaniami wśród małych i średnich firm.

Mamy świadomość, że w polskich firmach produkcyjnych wciąż występuje wiele ograniczeń, związanych chociażby z prozaicznym problemem dostępu do szerokopasmowego Internetu, jego stabilności i bezpieczeństwa. Firmy produkcyjne budują również przewagę w oparciu o unikatowe rozwiązania tworzone z uwzględnieniem unikatowych potrzeb branżowych. Posiadanie aplikacji wspomagających zarządzanie „na własnym terenie” jest zatem bardzo istotne.

W jakim kierunku zamierzacie państwo rozwijać ofertę?

Piotr Rojek, DSR: – Nasza oferta podąża za potrzebami firm produkcyjnych. Często nawet przewidujemy przyszłe wymagania przedsiębiorstw i sugerujemy wprowadzenie odpowiednich rozwiązań, co przekłada się na przewagę konkurencyjną. Przykłady firm, dla których realizowaliśmy projekty wdrożeniowe systemów APS, potwierdzają słuszność tego podejścia.

Jeszcze kilka lat temu rozwiązania do planowania i harmonogramowania produkcji stanowiły swoistą ciekawostkę, dzisiaj z powodzeniem są wprowadzane przez polskie firmy, które mają świadomość ich pozytywnego wpływu na poprawę sprawności działania, minimalizację kosztów, eliminację wąskich gardeł. Jesteśmy przekonani, że w najbliższym czasie firmy produkcyjne inwestujące we własne innowacyjne produkty staną przed koniecznością wprowadzania rozwiązań klasy PLM, co ułatwia proces zarządzania cyklem życia produktu, a co najważniejsze – skraca czas wprowadzania ich na rynek.

Mając na uwadze realizację strategii rozwoju największego w Polsce centrum kompetencyjnego rozwiązań IT dla firm produkcyjnych, DSR planuje wzmocnienia zespołu doradztwa biznesowego. W tym celu firma skoncentruje się na stworzeniu grupy ekspertów odpowiedzialnych za współpracę z klientem w fazie poprzedzającej samo wdrożenie aplikacji. Zamierzamy skorzystać z doświadczeń konsultantów przejętych z QAD Polska, a także szukać nowych. Dotyczy to zwłaszcza projektów implementacji rozwiązań do planowania i harmonogramowania produkcji (APS) oraz systemów do zarządzania łańcuchem dostaw klasy SCM. DSR nawiązał już kontakt z ośrodkami akademickimi, wyspecjalizowanymi w rozwoju kompetencji właśnie w tych obszarach.

Rozmowę przeprowadziła

Elżbieta Jaworska