Zintegrowany system „projekt – produkcja”

O praktycznych aspektach i rezultatach wdrożenia Autodesk Inventor Series opowiedzieli redakcji MSI Polska praktycy: Ryszard Kozioł, kierownik działu konstrukcyjno-mechanicznego, i Wiesław Larecki, konstruktor-programista CNC w Polskiej Ceramice Ogniotrwałej Żarów SA

Systemy informatyczne w przemyśle stopniowo coraz silniej integrują się z produkcją. Potrzeba wymiany elektronicznej dokumentacji z partnerami i szybkiego modernizowania produktów – to tylko niektóre powody, by systemy trójwymiarowego projektowania i symulacji postrzegano jako bardzo pożądane narzędzie.

Forma do kształtek – rurka. Projekt wykonany w Autodesk Inventor Series

 Konieczność unowocześnienia oprogramowania

Asortyment produkcji w Polskiej Ceramice Ogniotrwałej Żarów obejmuje kilkanaście tysięcy produktów, w tym zarówno kształtki standardowe, ujęte w katalogach, jak i specjalistyczne, wytwarzane na indywidualne zamówienia odbiorców. Ze względu na różnorodność kształtów proces projektowania i produkcji form ma fundamentalne znaczenie dla efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstwa.

W 2002 r. PCO Żarów podjęło decyzję o zmianie sposobu projektowania – przejściu z wcześniej używanego systemu dwuwymiarowego na system trójwymiarowy. Decyzja związana była z zakupem kilku nowoczesnych pras hydraulicznych i modernizacją pras dotychczas eksploatowanych. 

W PCO Żarów dokładnie przeanalizowano oferowane na rynku oprogramowanie i podjęto decyzję o zakupie Autodesk Inventor Series. Obecnie fi rma posiada cztery stanowiska najnowszych wersji oprogramowania z subskrypcjami.

Jakość i szybkość

Jednym z działów, który przeszedł gruntowną modernizację, był dział konstrukcyjno- mechaniczny, zajmujący się m.in. produkcją i remontem oprzyrządowania tzw. form do wytwarzania wyrobów formowanych. Istotną funkcją tego działu jest projektowanie form do konkretnych zastosowań.

Dokładne zaprojektowanie formy jest niezwykle istotne – przekłada się na tysiące wyprodukowanych wyrobów. Formy do produkcji kształtek ogniotrwałych są specyficzne – nic nie jest równoległe ani prostopadłe, ponieważ w przypadkach form zawsze występują zbieżności – powoduje to określone utrudnienia projektowe. Autodesk Inventor umożliwia projektowanie skomplikowanych kształtów, ponadto ułatwia pracę dzięki możliwości sprawdzenia na etapie projektu, czy nie występują kolizje. Dużym ułatwieniem dla inżynierów PCO Żarów są odbicia lustrzane – wykonywane automatycznie, co eliminuje pomyłki.

To pomaga przyciągnąć klientów

PCO Żarów przygotowuje również wyroby ogniotrwałe na indywidualne zamówienia klientów. W przypadku tego typu zamówień często ważną rolę odgrywa czas dostawy. Dzięki zastosowaniu Autodesk Inventor udało się znacznie skrócić czas przygotowywania projektu, czyli

całkowity czas produkcji wyrobu.

W grudniu 2004 r. Polska Ceramika Ogniotrwała Żarów w ramach kontynuowania inwestycji mających na celu unowocześnianie produkcji kupiła nowoczesną frezarkę CNC oraz oprogramowanie EdgeCam. Program jest zintegrowany  z Autodesk Inventor, co oznacza, że pliki brył i złożeń (.ipt; .iam) z programu Inventor są wczytywane bezpośrednio do programu EdgeCam, bez konwersji. W dodatku wszystkie zmiany dokonane w Inventorze na rysunkach brył i złożeń powodują automatyczną aktualizację elementów wczytanych do programu Edge- Cam. Dane projektowe po przetworzeniu w EdgeCam przesyłane są ze stanowiska konstruktora-programisty bezpośrednio do pamięci frezarki CNC.

Polska Ceramika Ogniotrwała Żarów SA jest jednym z największych w kraju producentów materiałów ogniotrwałych. Specjalnością zakładu jest produkcja kształtek:

  •   do odlewania syfonowego stali,
  • do wypału porcelany, np. osłon, płyt i słupków,
  • na trzony wózków piecowych,
  • na wykładziny kwasoodporne kominów,
  • na wykładziny pieców i kominków.

Asortyment wyrobów oferowany przez PCO Żarów obejmuje kilkanaście tysięcy produktów. Są to zarówno kształtki standardowe, ujęte w katalogach, jak i specjalistyczne – według indywidualnych potrzeb odbiorców.

Odbiorcami produktów są huty żelaza i metali kolorowych, huty szkła, odlewnie, koksownie, cementownie, zakłady porcelany, zakłady ceramiki budowlanej, zakłady energetyczne i chemiczne z kraju i zagranicy. Początki fi rmy sięgają połowy XIX w. W lipcu 2000 roku większościowy pakiet akcji przejął inwestor prywatny. Nowy zarząd szczególny nacisk położył na poprawę jakości wyrobów poprzez modernizację fi rmy oraz wdrażanie nowoczesnych technologii produkcji. W roku 2001 przedsiębiorstwo uzyskało certyfi kat ISO 9002, a w roku 2003 – certyfi kat ISO 9001:2000.

Oprogramowanie dostarczyła i zainstalowała wrocławska fi rma PCC Polska, autoryzowany partner Autodesku. PCC Polska przeprowadziła szkolenia, zajmuje się stałym doradztwem, serwisem i pomocą techniczną. 

Koncepcja w kontaktach z klientami, a przy montażu – rysunki

Korzyścią z zastosowania Autodesk Inventor jest także możliwość przetestowania wielu rozwiązań konstrukcyjnych, co bezpośrednio przekłada się na lepszą jakość wyrobu. Dodatkowym atutem jest szybsze wdrażanie do pracy nowych pra- Forma prostka. Projekt wykonany w Autodesk Inventor Series cowników. Podczas projektowania dwuwymiarowego proces kształcenia samodzielnego projektanta trwał od roku do 2 lat, w tej chwili 2–3 miesiące.

Dla PCO ogromne znaczenie mają dodatkowe uzgodnienia z klientem, pojawiające się na etapie projektowania oprzyrządowania. Autodesk Inventor zapewnia bezbłędne korygowanie niektórych wymiarów oraz objętości skomplikowanych wyrobów. W PCO wykorzystuje się również wizualizacyjne możliwości Autodesk Inventor, przekazując na stanowiska montażowe rysunki skomplikowanych części oprzyrządowania oraz całych zespołów w postaci bryłowej, co znacznie ułatwia ich identyfi kację, a także eliminuje błędy w procesie produkcji oprzyrządowania.

Ryszard Kozioł, kierownik działu konstrukcyjno-mechanicznego w Polskiej Ceramice Ogniotrwałej Żarów SA:

– O wyborze oprogramowania zadecydowała jego dojrzałość oraz spełnienie wszystkich stawianych przez konstruktorów wymagań. Dodatkowym atutem była łatwość i intuicyjność obsługi, bryłowe podejście do projektu oraz bogato wyposażone biblioteki. Nie bez znaczenia była też cena oprogramowania. Autodesk Inventor umożliwił nam poprawę jakości projektowania. Dzięki możliwości symulacji ruchu w Inventorze (z wykrywaniem kolizji) przygotowujemy praktycznie bezbłędne projekty. To ogromna oszczędność, gdyż błąd, który przedostaje się do fazy produkcyjnej, bywa często bardzo kosztowny.

Wiesław Larecki, konstruktor-programista CNC w Polskiej Ceramice Ogniotrwałej Żarów SA:

– Zintegrowanie procesu projektowego z produkcyjnym zapewnia nam wykonywanie form niemożliwych do realizacji w tradycyjnym parku maszynowym. Przygotowanie projektu w Autodesk Inventor trwa krótko. Ponadto powstają lepsze rozwiązania – pracownik może skupić się na koncepcji, nie myśleć o rzeczach wykonywanych automatycznie.