Zarządzanie remontami w Cementowni Warta

    Firma itelligence rozpoczęła wdrożenie obszaru gospodarki remontowej SAP w Cementowni Warta SA. Głównym celem implementacji jest usprawnienie zarządzania remontami skomplikowanych i drogich urządzeń w cementowni.

    Sprawne zarządzanie utrzymaniem ruchu ma dla cementowni ogromną wagę, gdyż dostępność infrastruktury technicznej decyduje o ciągłości pracy zakładu. Ponadto koszty remontów urządzeń mają znaczny udział w całkowitych kosztach cementowni. Dlatego bardzo istotna staje się kontrola planowanego kosztu remontów na dany rok oraz dokładne rejestrowanie rzeczywistych kosztów napraw i kosztów dodatkowych, nieujętych w planowaniu.

    Kolejną korzyścią wynikającą z wdrożenia gospodarki remontowej jest istotne zmniejszenie kosztów remontów. Usprawnione planowanie przyczyni się do zmniejszenia poziomu zapasów części zamiennych, smarów i innych środków pomocniczych.

    Informatyzacja utrzymania ruchu w Cementowni Warta zapewni także zintegrowanie obszaru remontowego z produkcyjnym. Pracownicy remontowi na bieżąco będą ewidencjonowali wszystkie remonty, przeglądy i konserwacje. Na podstawie tej dokumentacji będzie można później lepiej zaplanować remonty prewencyjne. Dane z wcześniejszych remontów posłużą jako baza do planowania potrzebnej aktywności, niezbędnego czasu i odpowiednio skompletowanej brygady służb przy kolejnych remontach.