Zarządzanie projektami w PLL LOT

    Spółka Infovide-Matrix wdrożyła w Polskich Liniach Lotniczych LOT SA system IBM Rational Portfolio Manager 7.1, który usprawnia prowadzenie projektów IT we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa. Dzięki jego zastosowaniu możliwa jest sprawna realizacja prowadzonych w firmie przedsięwzięć i wczesne prognozowanie ewentualnych problemów. Wdrożony system zapewnia również optymalne planowanie inwestycji informatycznych spółki.

    Wdrożenie systemu Rational Portfolio Manager 7.1 trwało 4 miesiące. Prace wdrożeniowe obejmowały kompleksowe konsultacje, implementację oraz szkolenie użytkowników końcowych.