Zarządzanie procesami w EnergiaPro Koncern Energetyczny SA

    Firma MIS zrealizowała projekt w EnergiaPro Koncern Energetyczny, którego celem była integracja systemów IT oraz narzędzi monitorowania umów na zakupy skonsolidowane z dostawcami we wszystkich oddziałach firmy. Projekt został zakończony w kwietniu br.

    EnergiaPro Koncern Energetyczny SA powstała w wyniku połączenia pięciu regionalnych zakładów energetycznych. Restrukturyzacja wymagała wprowadzenia zmian organizacyjnych integrujących i centralizujących podobne sfery działalności w każdym zakładzie.

    Projekt zrealizowany przez MIS SA obejmował prace wdrożeniowo-szkoleniowe, mające na celu poprawę efektywności zarządzania umowami na dostawy materiałów niezbędnych do funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dzięki zbiorczemu i centralnemu zawieraniu umów, które dotychczas podpisywane były indywidualnie przez każdy regionalny zakład, możliwe było poprawienie gospodarki zapasami, uzyskanie gwarancji stabilności cen oraz długookresowych oszczędności na poziomie 20%.

    Projekt zrealizowany został w technologii Lotus Notes. W jego ramach zunifikowano również system poczty elektronicznej na tej platformie.