Zapewniamy maksimum efektywności, maksimum bezpieczeństwa

Jakie produkty oferuje Citrix?

– Citrix Systems ma bardzo szeroką ofertę. Od 18 lat, czyli od początku swego istnienia, firma skupia się na zapewnianiu pracownikom dostępu do danych i aplikacji niezależnie od miejsca, skąd ten dostęp chcą uzyskać. Przez wiele lat Citrix był znany głównie jako producent rozwiązania typu terminal services, czyli usług terminalowych.

Terminal services charakteryzują się tym, że wszystkie aplikacje są zainstalowane w data center, które może być umieszczone w centrali firmy lub w innym dowolnym miejscu. Aplikacje te mogą być w formie ekranu dostarczane do dowolnego oddziału lub osoby. To bardzo efektywne rozwiązanie ze względu na niskie wymagania odnośnie do przepustowości łącza i możliwości centralnego nim zarządzania. Administrator ma pełną kontrolę nad aplikacjami, a wysyłane dane są bardzo silnie skondensowane. Na tego typu usługach Citrix skupiał się w ciągu ostatnich kilku lat i jest liderem na tym rynku.

Dużo przedsiębiorstw korzysta z tego rozwiązania. Wcześniej było ono znane jako Citrix Presentation Server, a w lutym 2008 r. zostało przemianowane na Citrix XenApp. Użytkownikami w Polsce są np. Grupa Lotos oraz wiele firm z sektora gazowniczego, przedsiębiorstwa z sektora publicznego, fi- nansowego, telekomunikacji. Nasi klienci rekrutują się praktycznie z każdego segmentu polskiej gospodarki.

Co było przyczyną rozszerzenia oferty?

– W pewnym momencie zarząd Citrix Systems zdał sobie sprawę, że czasy świetności każdego produktu mijają. Konieczne stało się poszerzenie oferty i stąd pewne ruchy związane z akwizycją innych firm. Wszystkie przejęcia opierały się na koncepcji dostarczania aplikacji użytkownikom danych i umożliwiania im korzystania z nich w dowolnym miejscu. Dlatego firma przejęła kilka lat temu producenta ciekawego rozwiązania WANScaler służącego do akceleracji pracy w sieciach rozległych i doskonale uzupełniającego się z Citrix Presentation Server (obecnie XenApp).

Jest to rozwiązanie symetryczne, co oznacza, że instaluje się kilka urządzeń – jedno w miejscu, gdzie znajduje się centrum obliczeniowe, natomiast mniejsze urządzenia w oddziałach firmy lub na indywidualnych komputerach pracowników. To bardzo efektywne rozwiązanie umożliwiające nawet 30-krotne przyspieszenie pracy w sieci, w tym np. pobieranie plików, poczty, działanie aplikacji SAP czy Oracle E-Business Suite. WANScaler stosowany jest przez wiele firm produkcyjnych, wielooddziałowych.

Rozwiązanie to kompresuje dane, optymalizuje protokół TCP i niweluje jego niedogodności. Sam protokół jest bardzo wydajny i efektywny, ale w sieciach rozległych pojawiają się często problemy wynikające z utraty pakietów czy wydłużania czasu przesyłania. Ze wzrostem odległości prędkość przesyłu i efektywność sieci rozległych ulega radykalnemu obniżeniu. WANScaler temu zapobiega. Jest to produkt nowy, wprowadzony do naszej oferty około dwóch lat temu. Spotkał się z dużym zainteresowaniem na rynku.

Z kolei przejęcie amerykańskiej firmy NetScaler, jednego z liderów rynku switchy aplikacyjnych, umożliwiło nam dołączenie do naszej oferty bardzo efektywnego rozwiązania do akceleracji aplikacji webowych. To jedyne rozwiązanie na świecie, które działa jako akcelerator aplikacji, GlobalServer- Load Balancer, Load Balancer, Application Switch, firewall aplikacyjny czy SSL VPN. Dzięki instalacji NetScalera firma może zastąpić trzy, cztery urządzenia wykonujące cztery różne czynności. To unikatowe rozwiązanie może pracować jako jedno urządzenie zamiast kilku, bez degradacji wydajności pracy. Doskonale się uzupełnia z WANScalerem.

Przesyłane dane są przez NetScalera cache’owane, kompresowane, kolejkowane oraz przeprowadzany jest load balansing. W efekcie uzyskujemy znaczne przyspieszenie pracy. NetScaler to jedno z dwóch na świecie urządzeń uznawanych jako fi- rewall aplikacyjny. Rozwiązanie różni się od tradycyjnego firewalla tym, że nie tylko ogranicza dostęp do poszczególnych portów, ale także decyduje, jaką część contentu logicznie może dostać określony użytkownik. Rozwiązanie jest już oferowane w Polsce

Kolejnym uzupełnieniem oferty Citrix Systems jest wirtualizacja serwerów i desktopów dzięki przejęciu firmy XenSource. Na bazie jej rozwiązań powstały dwa nasze nowe produkty, XenDesktop oraz XenServer, metodyczne rozwiązanie do wirtualizacji serwerów fizycznych i wirtualnych. Xen- Desktop służy do wirtualizacji desktopów, dostarczając je w dużej liczbie każdemu pracownikowi za pomocą jednego data center. To bardzo upraszcza administrowanie desktopami, gdyż można to robić z jednego miejsca, skalując jeden obraz systemu na dowolną liczbę stacji roboczych.

Gartner w swoim raporcie wysoko pozycjonuje firmę Citrix Systems pod względem przychodów z regionu EMEA. Jak plasuje się w tym polski oddział?

– Polska ma bardzo mocną pozycję w regionie EMEA. Jeśli chodzi o wzrost przychodów w porównaniu z rokiem poprzednim – plasujemy się w ścisłej czołówce europejskiej. Niewiele rynków cieszy się szybszą dynamiką wzrostu.

Citrix Systems jest obecny na polskim rynku od ok. 8 lat. Nasze produkty są bardzo popularne wśród klientów z wielu różnych segmentów rynku. Dużą popularnością cieszy się zwłaszcza Citrix XenApp. Firma dużo inwestuje w rozwój lokalnego biura, w ubiegłym roku zatrudniała dwie osoby, obecnie sześć i ma plany dalszej rozbudowy.

Jakie są plany Citriksa odnośnie do polskiego rynku czy Europy Środkowej i Wschodniej?

– W planach mamy dalszy dynamiczny rozwój. Planujemy wiele imprez mających na celu promocję, szczególnie naszych nowych rozwiązań oraz idei zwanej Citrix Delivery Center. Staramy się także rozwijać na pozostałych rynkach środkowoeuropejskich.

Na najbliższy rok lub dwa planujemy wsparcie biznesu poprzez aktualnie istniejące struktury firmy w regionie. Dalsza rozbudowa zależy od rozwoju rynku. Na razie chcemy skupić się na rozwoju sieci partnerskich, ponieważ jesteśmy firmą w 100% utrzymywaną przez dystrybutorów i resellerów.

Imprezy, o których pan mówił, odbywają się w ramach edukacji rynku?

– Tak. Realizujemy imprezy dwóch rodzajów. Pierwsze nakierowane są na edukację i rozwój naszych partnerów, czyli dla kanału dystrybucyjnego.

Równolegle organizujemy konferencje dla klientów końcowych, takie jak zeszłoroczny cykl Citrix Solution Conference, na których omawiamy nasze rozwiązania z perspektywy użytkownika.

Jaki według pana argument mógłby przekonać czytelników MSI Polska, czyli zarządy przedsiębiorstw sektora przemysłowego w Polsce, o potrzebie stosowania rozwiązań Citriksa?

– Rozwiązania Citrix Systems mogą usprawnić pracę z aplikacjami IT. Na przykład WANScaler jest w stanie przyspieszyć nawet 30-krotnie pracę z aplikacją typu CAD. Poprzez cache’owanie danych może udostępniać projekt kilku lub kilkudziesięciu pracującym nad nim inżynierom znajdującym się w odległych od siebie miejscach. Zapewnia ograniczenie obciążenia łącza i optymalizuje jego wykorzystanie.

XenApp to najbardziej efektywna metoda dostarczania aplikacji Windows, zapewniająca ich maksymalną kontrolę i rozwój, a zarazem umożliwiająca pełną ochronę poufnych informacji. XenApp pozwala skrócić czas reakcji i zwiększa produktywność użytkowników dzięki zastosowaniu zaawansowanych technik wirtualizacji. W przypadku wielu aplikacji użytkownik musi oczekiwać na przesłanie danych przez sieć, co bywa frustrujące. Problemy te mogą się nasilać w przypadku wolniejszych i bardziej obciążonych sieci rozległych. XenApp zmniejsza ich obciążenie i skraca czas odpowiedzi, gdyż dzięki wirtualizacji aplikacji przesyłane są tylko informacje o tzw. ruchach myszy, naciskaniu klawiszy czy zmianach na ekranie. Umożliwia to poprawę wydajności nawet tych aplikacji, które wykorzystują dużą ilość danych i grafiki, co pozwala utrzymywać wysoki poziom efektywności.

A jakimi referencjami w Polsce możecie się pochwalić?

– Mamy sporo dużych instalacji w Polsce, dominują jednak instalacje w sektorach nieprodukcyjnych. Polski sektor przemysłowy jest trochę rozdrobniony, nie ma tak wielkich koncernów jak w Niemczech, USA czy Japonii. Oczywiście odnotowujemy ich wzrost, jednakże w większości są to jedynie oddziały firm, które najczęściej przywożą swoje rozwiązania z zagranicy.

Mamy natomiast dużo średnich i małych instalacji w tym sektorze w Polsce. Grupa Lotos jest ciekawym przykładem, ponieważ korzysta zarówno z rozwiązania XenApp, jak i z Citrix Access Gateway, czyli z dostępu przez SSL VPN.

Sprawność działania aplikacji biznesowych zależy od profili sprzętowych, od systemu operacyjnego i rozwiązań decydujących o tym, jak aplikacje są dostarczane. Citrix Systems ma jedną, w zasadzie najefektywniejszą metodę dostarczania aplikacji biznesowych do klientów końcowych.

Jakie pan widzi trendy na tym rynku?

– We współczesnym świecie gospodarczym działają dwie siły. Pierwsza powoduje rozproszenie użytkowników – mamy wielu pracowników mobilnych, sprzedawców czy akwizytorów. Firmy mają coraz więcej pionów produkcyjnych, dystrybucyjnych czy biur. Znaczną część biznesu zaczynają prowadzić w świecie wirtualnym, w Internecie. To powoduje, że pracownicy znajdują się coraz dalej od aplikacji i danych.

Druga siła wymusza centralizację systemów informatycznych, co wynika z konieczności respektowania różnych regulacji prawnych (np. ochrony danych osobowych), zapewnienia ciągłości biznesowej, usprawnienia zarządzania coraz bardziej skomplikowaną infrastrukturą.

Trend jest taki, że z jednej strony wszystkie serwery, macierze, systemy operacyjne, aplikacje biznesowe są centralizowane, z drugiej strony użytkownik jest coraz dalej i dostęp do danych ma coraz bardziej utrudniony. Wizja Citriksa jest taka, żeby udostępniać narzędzia zapewniające maksymalnie efektywny dostęp do aplikacji. Czyli dostarczać aplikacje do użytkowników przez optymalne protokoły. Dostarczać je w bezpieczny sposób, umożliwiać zarządzanie nimi z jednej konsoli, maksymalnie oszczędzając środki finansowe przeznaczane na administrację i obsługę infrastruktury.

W jakim kierunku będzie się rozwijała oferta Citriksa? Jakie jeszcze mogą być potrzeby rynku, np. sektora produkcji?

– Citrix Systems wprowadził efektywną metodę wirtualizacji aplikacji. Teraz ta oferta jest uzupełniona dzięki produktom wirtualizującym serwery i desktopy, akceleratorom aplikacji. Obecnie Citrix dysponuje rozwiązaniami pozwalającymi maksymalnie efektywnie dostarczyć dowolną aplikację do dowolnego użytkownika z zachowaniem wszelkich reguł bezpieczeństwa.

Sektor produkcyjny może bardzo usprawnić efektywność swoich działów IT, a w konsekwencji również znacznie podnieść efektywność swoich pracowników. Głównym naszym zamierzeniem jest podnoszenie efektywności całego przedsiębiorstwa, nie tylko poszczególnych jego działów.

Rozmawiał

Marek Jaślan

Autor: Elżbieta Jaworska, MSI Polska