Zagrożenia dla światowego biznesu

Jak wynika z raportu zleconego przez BT Global Services, na całym świecie firmy nie potrafią bronić się przed protekcjonistyczną polityką rządów, okrzykniętą największym zagrożeniem dla światowego biznesu.

Raport „Zagrożenia 2018: Strategia dla nieprzewidywalnej dekady” przygotowany przez Economist Intelligence Unit, analizuje opinie ponad 600 przedstawicieli wyższej kadry zarządzającej z całego świata na temat największych zagrożeń dla lokalnych przedsięwzięć, których spodziewają się w ciągu najbliższych 10 lat.

Na pierwszym miejscu wśród zagrożeń znalazło się zahamowanie globalizacji biznesu, spowodowane protekcjonistyczną polityką większości rządów.

Wzrasta złożoność zarządzania biznesem. W związku z tym ocena i planowanie ryzyka zaczyna stanowić integralny element planowania strategicznego, spychając na dalszy plan tradycyjne elementy zarządzania. 68% pytanych wskazało zarządzanie ryzykiem jako strategiczne narzędzie, a 58% przewidywało rychły wzrost zainteresowania zarządzających tym elementem. Jednakże tylko 31% ankietowanych przewiduje, że do 2018 roku zwiększy się liczba osób w firmach, które będą odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem.

Mimo, ze ryzyka technologiczne zostały ocenione jako poważna forma zagrożeń, badani wskazali dobry poziom przygotowania do walki z wirusami komputerowymi, wyciekiem tajnych informacji oraz awariami systemów komputerowych.