Wzrost udziału Microsoft w polskim rynku baz danych

Według najnowszego raportu firmy analitycznej IDC udział Microsoft w polskim rynku oprogramowania serwerów baz danych (Data Management Systems – DBMS) instalowanych na platformie Windows wzrósł do 50,5%. Natomiast łączne przychody firmy z tytułu sprzedaży oprogramowania DBMS ukształtowały się na poziomie 37 mln USD.

– Rynek oprogramowania bazodanowego w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie, co jest konsekwencją dużego zapotrzebowania na oprogramowanie wśród przedsiębiorstw i jednostek administracji publicznej. Mimo że niewidoczne dla przeciętnego użytkownika, bazy zapewniają funkcjonowanie nie tylko klasycznych aplikacji biznesowych, ale i systemów informacji przestrzennej, aplikacji analitycznych czy repozytoriów dokumentów – mówi Tomasz Słoniewski, starszy analityk, IDC Poland. Według raportu udział Microsoft z bazą danych SQL Server w całym rodzimym rynku baz danych (instalowanych na wszystkich dostępnych na rynku platformach serwerowych) wyniósł 22,2%. Wynik ten, wyższy od wyniku w 2004 roku o 8%, zagwarantował Microsoft drugą pozycję w ogólnym zestawieniu.

Łącznie w latach 2003–2005 firma Microsoft pozyskała 10 punktów procentowych udziału w polskim rynku oprogramowania serwerów baz danych. Dodatkowo, na terenie Polski, udział w rynku, jak i jego dynamika wzrostu były znacznie wyższe niż na całym świecie, gdzie firma posiadała w 2005 roku 16,8 proc. udział w rynku.