Wychodzimy naprzeciw wymaganiom wszystkich grup użytkowników

W moim rozumieniu PLM to podejście służące do posiadania systemowej wiedzy na temat każdego etapu rozwoju naszego produktu, począwszy od procesu projektowania, skończywszy na konkretnych egzemplarzach, sprzedaży i ewentualnej utylizacji. Każdy etap życia projektu charakteryzuje się innymi cechami i musi być zarządzany oprogramowaniem innego typu. Wiele firm ma obecnie różnego rodzaju systemy klasy ERP/MRP, służące do zarządzania technologią, produkcją i konkretnymi jednostkami. Nasza strategia to optymalizacja i konsolidacja aktualnie używanych rozwiązań z oferowanymi przez nas systemami klasy CAD/CAM/CAE/PDM.

Poprzez odpowiednią integrację danych jesteśmy w stanie odwzorować każdy etap zarządzania cyklem życia produktu, dzięki czemu dysponujemy z jednej strony pełnymi i kompletnymi danymi, z drugiej strony każdy użytkownik ma środowisko, które jest dla niego przeznaczone – pracownicy produkcji, magazynu czy logistyki pracują w środowisku ERP/MRP, natomiast pracownicy działu rozwoju, konstrukcji czy technologii wykorzystują w swojej pracy dedykowane systemy CAD/CAM, dodatkowo spięte rozwiązaniem do zarządzania dokumentacją produktową klasy PDM.

Możemy ubierać pojęcie PLM w dedykowany system, który realizuje wszystkie funkcje od A do Z, natomiast wielokrotnie mamy do czynienia z sytuacją, gdy wiele procesów cyklu życia produktu jest już zarządzanych i ubranych w ramy systemowe, kluczowym aspektem zaś jest połączenie i odpowiednia integracja istniejących rozwiązań informatycznych z nowymi oraz opracowanie odpowiednich raportów dla kadry kierowniczej.

Bazą naszego podejścia PLM jest odpowiednio wdrożony i szyty na miarę system klasy PDM, który integruje wiedzę przedsiębiorstwa oraz proces powstawania projektu we wczesnych fazach. Wielokrotnie zauważamy, że systemy klasy ERP/MRP są bardzo dobrze postrzegane przez pryzmat produkcji, magazynu czy obsługi gwarancyjnej, natomiast działy rozwoju produktu i technologii wypowiadają się o nich niechętnie, twierdząc, że tak naprawdę stanowią dla nich dodatkowy element pracy, który wykracza poza fazę koncepcyjną – jest jedynie suchym przepisywaniem informacji.

Staramy się wychodzić naprzeciw wymaganiom wszystkich grup użytkowników, udostępniając kompletne środowisko do koncepcyjnego, konstrukcyjnego i technologicznego opracowania produktu, które integruje się z systemami dotychczas używanymi w firmie, tworząc holistyczne rozwiązanie klasy PLM. Dzięki takiemu podejściu nasze produkty opracowywane są szybciej i wydajniej, są lepiej przebadane przed wyjściem na rynek, dopracowane pod względem technologicznym oraz objęte pełnym obiegiem dokumentacji. W dodatku poszczególni użytkownicy pracują w przygotowanym i dedykowanym środowisku, natomiast kadra zarządzająca ma dostęp do danych z każdego etapu cyklu życia produktu, dzięki usługom raportującym, które zbierają i łączą dane z różnych systemów i rozwiązań IT.

Autor: Wojciech Obst, kierownik Działu Technicznego, CNS Solutions sp. z o.o.