Wspólna promocja RFID

Zebra Technologies oraz IBM nawiązały współpracę w celu wspólnego promowania w Polsce etykiet radiowych RFID. W ramach porozumienia w Centrum Kompetencyjnym IBM w Warszawie powstanie instalacja demonstracyjna wykorzystująca sprzęt i rozwiązania IBM oraz Zebra Technologies.

Znaczniki radiowe RFID zawierają mikrochip, który umożliwia przechowywanie wielu informacji na temat etykietowanego produktu, np. kraju pochodzenia, kodu wytwórni, kodu rodzaju produktu, daty ważności, a nawet numeru seryjnego. Dzięki znacznie większej pojemności oraz możliwości zdalnego odczytu znaczniki RFID będą mogły zastąpić w wielu przypadkach kody kreskowe, powszechnie wykorzystywane dziś w wielu dziedzinach gospodarki, np. w logistyce i handlu hurtowym do znakowania palet i opakowań zbiorczych, w produkcji przemysłowej do znakowania podzespołów oraz organizacji łańcucha dostaw.