Wonderware ArchestrA w „Miedwie”

    Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., eksploatujący 830 km sieci kanalizacyjnej i 1100 km sieci wodociągowej oraz 8 zakładów produkcji wody, w celu poprawy jakości wody przeznaczonej do picia podjął decyzję o budowie stacji filtrów na złożu węgla aktywnego w Zakładzie Produkcji Wody „Miedwie” – największym z posiadanych obiektów tego typu. Stacja filtrów zostanie wyposażona w nowoczesny system automatyki, w którym kluczową rolę odegra aplikacja Wonderware Application Server pełniąca rolę systemu SCADA, oparta na architekturze Wonderware ArchestrA.

    W celu uzyskania wysokiej niezawodności w systemie zostanie wykorzystana funkcja redundancji. Zakończenie prac zaplanowano na połowę czerwca 2007 roku.

    Licencje oprogramowania Wonderware Application Server dostarczy dystrybutor – Astor sp. z o.o. Inwestycja o całkowitej wartości 10 789 965 euro jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach programu „Poprawa jakości wody w Szczecinie”. Generalnym wykonawcą jest firma Degremond Francja, a system SCADA wdraża firma Mercomp Szczecin sp. z o.o.

    www.astor.com.pl