Wola Info z Grupą Żywiec

    Wola Info rozszerzyła zakres prac dla Grupy Żywiec. Jest to kolejny etap projektu informatycznego usprawniającego obieg informacji i procesy zarządzania jakością.

    W ramach prac objętych aneksem Wola Info dokonała analizy wymagań dotyczących bazy umów. W szczególności przeprowadzone zostały robocze warsztaty analityczne, których wynikiem jest szczegółowy zakres wymagań funkcjonalnych. System bazy umów jest budowany na platformie EMC Documentum i wykorzystuje funkcje archiwum oraz workflow. Dodatkowo system będzie zintegrowany z aplikacją SAP. Analiza jest podstawą wdrożenia systemu baza umów, który znacząco usprawni mechanizmy archiwizacji i kontroli dostępu do umów. Dokumenty w wersji elektronicznej będą dostępne zarówno w systemie EMC Documentum, jak i w systemie SAP.