Wola Info wprowadza plan oszczędnościowy

  Pracownicy Woli Info zgodzili się na dobrowolną, sześciomiesięczną obniżkę pensji o 10% zaproponowaną przez zarząd spółki. Warunkiem była zgoda całego zespołu. Dzięki temu spółka chce uniknąć dalszych zwolnień i zaoszczędzić kilka milionów złotych do końca roku.

   Nie ukrywam, że jestem zadowolony, że udało mi się przekonać cały zespół do tego rozwiązania. Odbyłem kilkadziesiąt rozmów, podczas których osobiście przekonywałem pracowników i przedstawiałem wizję rozwoju spółki. Propozycja wchodziła w życie pod warunkiem zgody całego zespołu i to się udało, ale nie było łatwo – podkreśla Piotr Majcherkiewicz, prezes Wola Info.

  Przypomnijmy, że koszty wynagrodzeń to ok. 70 proc. miesięcznych kosztów działalności Woli Info. Zarząd Wola Info rozpoczął obniżkę wynagrodzeń, począwszy od redukcji własnych pensji o 20%.  Ponadto zaproponował w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący ustalenia nowego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. Będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu obniżenie ich wynagrodzeń. Plan oszczędnościowy to także obniżenie kosztów floty samochodowej, opieki medycznej, telefonów, rezerwy urlopowej, redukcję delegacji, szkoleń, rezygnacja z wielu umów podwykonawczych, renegocjacja warunków pozostałych.

  Dzięki całościowemu programowi oszczędnościowemu, spółka chce obniżyć miesięczne koszty działalności o ok. 20%. – Pozwoli nam to skupić się na działalności operacyjnej. Pierwsze efekty powinny pojawić się już wkrótce – zapowiada prezes. Zgodnie z przyjętą w ubiegłym roku strategią, w dłuższej perspektywie spółka chce stać się jako grupa silną organizacją świadczącą coraz więcej usług doradczych (konsulting), działającą w dwóch strategicznych obszarach rozwiązań biznesowych i infrastrukturalnych. Ma również ambicje stać się ośrodkiem konsolidacji części rynku IT w Polsce.

    

  www.wolainfo.com.pl