Wola Info dla Grupy Żywiec SA

    Wola Info SA wdrożyła system obiegu dokumentów wspomagający proces zarządzania jakością w Grupie Żywiec SA. Rozwiązanie zostało opracowane w architekturze rozproszonej dla wszystkich browarów koncernu Heineken zlokalizowanych w Polsce, Chorwacji i na Węgrzech.

    – Zaprojektowaliśmy rozwiązanie, które zapewni naszemu klientowi swobodne i szybkie zarządzanie dokumentami, wersjonowanie oraz sprawną obsługę określonych typów dokumentów – podkreśla Piotr Majcherkiewicz, prezes Wola Info SA. Prace wdrożeniowe zostały poprzedzone warsztatami analizy biznesowej, które umożliwiły lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań klienta. Platformę technologiczną stanowiło oprogramowanie EMC Documentum, spełniające wymagania systemów zarządzania jakością w Grupie Żywiec SA (m.in. ISO spełniający normy jakości, HACCP – system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli).

    Opracowany przez zespół projektowy, składający się z pracowników działów jakości Grupy Żywiec SA oraz konsultantów Wola Info, spójny model zarządzania obiegiem dokumentów wspomaga utrzymanie aktualnych przepisów w ramach zdefiniowanych struktur repozytorium. Dodatkową funkcją systemu jest usprawnienie zarządzania zmianami dotyczącymi aktualizacji przepisów za pośrednictwem zdefiniowanych ścieżek akceptacyjnych (workflow).