Większa kontrola procesów produkcyjnych

    Metal-Fach sp. z o.o., producent maszyn i urządzeń rolniczych podpisał umowę z firmą TOT.NET na wdrożenie systemu automatycznej identyfikacji danych ProTrace, co pozwoli na automatyzację ewidencji produkcyjnej w ramach obiegu kart Kanban. System umożliwi między innymi rejestrowanie w czasie rzeczywistym takich zdarzeń jak: kompletacja potrzebnych materiałów do produkcji, dostarczenie ich na wskazany obszar produkcji, rozpoczęcie produkcji danego elementu. Wdrożenie tego etapu pozwoli na podwyższenie kontroli procesów produkcyjnych w ramach wprowadzonej metodologii Kanban oraz zautomatyzuje rejestrację przepływów materiałowych dając dostęp do aktualnych informacji w czasie rzeczywistym. Eliminacja błędów odręcznej ewidencji, a także opóźnień w dostępie do danych o produkcji to główne cele realizowanej inwestycji.

    Doskonała kontrola procesu produkcyjnego jest szczególnie ważna dla przedsiębiorstw takich jak Metal-Fach, gdzie polityka jakości jest priorytetem firmy i ma swoje źródło już na przyjęciu surowców. Maszyny i urządzenia rolnicze przechodzą dokładne testy techniczne i funkcjonalne. Dzięki metodologii Kanban wspartej przez zastosowanie kodów kreskowych oraz ProTrace, Metal-Fach będzie realizował wyższy standard jakości kontroli procesu produkcji.

    www.metalfach.com.pl

    www.totnet.com.pl