Więcej niż GIS

28–30 maja 2008 r. w Krakowie odbyła się 10. Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja „Więcej niż GIS”, której wiodącą tematykę stanowiły systemy do zarządzania pracami i zasobami przestrzennymi w telekomunikacji i branżach sieciowych.

W ramach 5 sesji plenarnych oraz 4 sesji branżowych wygłoszono łącznie 30 referatów poświęconych rozwiązaniom dla branż sieciowych oraz telekomunikacji i telewizji kablowej. Prezentacje były prowadzone przez pracowników Globemy, firm partnerskich oraz użytkowników systemów GIS. Tematyka obejmowała: kierunki rozwoju aplikacji i nowe produkty, doświadczenia z wdrożeń i integracji systemów, zagadnienia pozyskiwania i utrzymania danych w systemie, koncepcje wsparcia branż po uwolnieniu rynku i wprowadzenia Unbundlingu. W konferencji uczestniczyło ponad 180 osób, w tym około 40 gości z zagranicy (USA, RPA, Danii, Niemiec, Hiszpanii, Anglii, Rumunii, Czech, Słowacji).

Największym zainteresowaniem cieszyły się referaty dotyczące sposobów integracji GIS z innymi systemami w warstwie biznesowej i produkcyjnej, idea kompleksowego podejścia do obsługi operatorów sieci dystrybucyjnych oraz zagadnienia związane z systemowym wspieraniem procesów realizowanych w przedsiębiorstwach. Uwagę przyciągała też problematyka zdobywania i konwersji danych oraz zapewnienia ich aktualności w systemie GIS.

Konferencja zbiegła się z obchodami 10-lecia działalności firmy Globema na rynku rozwiązań GIS oraz 20. rocznicą powstania platformy systemowej Smallworld. Prezes firmy Globema Marek Gondzio odebrał z rąk przedstawiciela GE Energy Keitha Redfearna (EMEA & India Regional GM) podziękowania i wyróżnienie za 10 lat rozwoju technologii Smallworld na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej.

Podczas konferencji odbyła się prezentacja nowego produktu z rodziny Smallworld Office Suite: Gas Distribution Office (GDO), będącego kompleksowym rozwiązaniem wspierającym funkcjonowanie gazowych operatorów sieci dystrybucyjnych. Prezentację prowadził Howard Einstein, GE Energy, USA, wskazując całościowe ujęcie problematyki dystrybucji gazu w omawianym systemie. GDO nie tylko dostarcza gotowy model danych i zestaw narzędzi, niezbędnych do poprawnego zinwentaryzowania i zbudowania dynamicznego modelu sieci dystrybucyjnej, ale także obsługuje charakterystyczne dla branży procesy biznesowe, takie jak: prowadzenia ochrony katodowej gazociągów, kontrola nieszczelności, obsługa sytuacji awaryjnych, powiadomienia, planowanie prac.

Konferencji towarzyszyła wystawa rozwiązań Globemy oraz jej partnerów, na której można było skorzystać z porad konsultantów oraz osobiście przetestować prezentowane produkty. Demonstrowana była polska wersja Gas Distribution Office oraz rozwiązania softwarowe Cramer Amsdocs OSS Division czy Realwold Systems współpracujące z systemami GIS, systemy czasu rzeczywistego i automatyki przemysłowej firmy CAS oraz rozwiązania mobilne z zakresu nawigacji samochodowej firmy Mapa. Duże zainteresowanie wzbudzał sprzęt mobilny firmy Panasonic przeznaczony do pracy w trudnych warunkach terenowych. Wiedzą i kompetencjami dzielili się specjaliści z firm Infovide-Matrix oraz Microsoft.