Wdrożenie MIS SA w Teva Polska®

    MIS SA podpisała umowę na opracowanie oraz wdrożenie systemu wspierającego zarządzanie procesami w grupie farmaceutycznej Teva Polska, polskim oddziale koncernu Teva Pharmaceutical Industries – firmy specjalizującej się w produkcji i sprzedaży leków generycznych. Projekt obejmuje prace związane z analizą funkcjonalną procesów organizacji oraz projektowaniem i wdrożeniem systemu obsługi przetargów. Dodatkowo w umowie uwzględniono kwestie szkolenia użytkowników, integracji systemów oraz późniejszą obsługę serwisową. Zadaniem wdrażanej aplikacji jest przede wszystkim uporządkowanie i usprawnienie procesu sprzedaży i obiegu dokumentów z nim związanych, zapewnienie szybkości przepływu informacji oraz automatyzacja części operacji.

    Rozwiązanie zostanie przygotowane z wykorzystaniem autorskiego narzędzia MIS SA do tworzenia aplikacji – mis-Partner21 w oparciu o technologię IBM Lotus Notes. Ważną właściwością systemu będzie automatycznie replikująca się, anglojęzyczna kopia bazy głównej. Z systemu korzystać będą pracownicy działu zamówień publicznych oraz przedstawiciele handlowi. Planowany termin wdrożenia projektu: 3 miesiące.

    www.mis.eu