Warunkowość wykonywanych działań – nowość w rozwiązaniach EAM

W systemach i platformach klasy EAM stale poszerzany jest zakres funkcjonalny, aby iść za potrzebami klientów i użytkowników wykorzystujących te rozwiązania w codziennej pracy. Są to zarówno drobne modyfikacje, ułatwiające realizację stałych zadań, jak i duże moduły funkcjonalne, rozbudowujące możliwości wykorzystania systemów EAM w kolejnych obszarach działalności przedsiębiorstwa.

Nowością w rozwiązaniach EAM jest wprowadzenie warunkowości wykonywanych działań. Poszczególne czynności w ramach realizacji całej pracy mogą być wykonane dopiero po wykonaniu określonej innej czynności lub po spełnieniu innego warunku, takiego jak realizacja procedury bezpieczeństwa czy wykonanie dodatkowego zadania. Warunkowość ta umożliwia zachowanie poprawnej kolejności wykonywania zadań, co zmniejsza ryzyko pomyłki lub wypadku podczas pracy.

Konfiguracja i integracja w systemach EAM została uproszczona i rozbudowana. Przykładem jest wykorzystanie integracji OSCL (Open Services for Lifecycle Colaboration) w celu połączenia poszczególnych aplikacji EAM i rozwiązania innej klasy. Na dodatek obecnie platformy EAM mogą współpracować nie tylko z relacyjnymi bazami danych, ale również z bazami in-memory.

Systemy EAM dostępne w Polsce rozwijają się bardzo dynamicznie i coraz częściej oferowane są także w tzw. chmurze, co pozwala na ograniczenie kosztów inwestycji i rozłożenie jej na lata, z równoczesnym szybszym zwrotem. Niestety firmy nadal boją się inwestować w rozwiązanie EAM w chmurze ze względu na obawy związane z dostępem do środowiska przez Internet.

Autor: Agata Tyma, CMMS Dept. Marketing & Sales Specialist, AIUT