Wartość polskiego rynku serwerów spadła o 34% do 212 mln USD w 2009 r.

    W 2009 r. sprzedano w Polsce ponad 43 tysięcy serwerów o wartości blisko 212 mln USD, oceniła firma badawcza IDC Polska. Oznacza to spadek (pod względem wartości) o 34% w porównaniu do poprzedniego roku. Jest to drugi rok spadków, jednak w 2008 r. rynek skurczył się nieznacznie – tylko o 4% w porównaniu do roku 2007, wynika z raportu IDC Polska.

    “Sprzedaż serwerów jest dobrym barometrem, wskazującym skłonności do inwestycji polskich firm, zwłaszcza w takich branżach jak finanse, telekomunikacja, czy usługi, które są w dużym stopniu uzależnione od informatyki. Mimo pokładanych nadziei, producenci serwerów nie znaleźli ratunku w publicznych projektach informatycznych, które zostały dotknięte oszczędnościami budżetowymi oraz przeciągającymi się procedurami przetargowymi” – powiedział analityk firmy Jarosław Smulski cytowany w komunikacie.

    Według Smulskiego dodatkowym czynnikiem ograniczającym inwestycje w serwery była wirtualizacja, która umożliwia lepsze wykorzystanie mocy obliczeniowych posiadanych serwerów.

    Wartość rynku serwerów x86 (pracujących w środowisku Windows, Linux, rzadziej Solaris) zmniejszyła się o 31%, natomiast serwery RISC, EPIC i CISC (głównie serwery uniksowe i klasy mainframe) zanotowały spadek wartości sprzedaży aż o 38% rok do roku.

    IDC Server Tracker to cokwartalne badanie rynku serwerów w Polsce, które obejmuje serwery x86 oraz RISC, EPIC i CISC.