W Polsce dynamicznie wzrasta zapotrzebowanie na systemy PLM

Jak można ocenić aktualne wykorzystanie systemów IT dla produkcji w Polsce?

– Firmy produkcyjne, zwłaszcza te, które mają własne działy rozwoju, widzą obecnie konieczność bardziej efektywnego zarządzania informacją o produkcie. Większość ma już systemy ERP i staje się dla nich jasne, że systemy te nie rozwiązują problemów związanych z rozwojem produktu i jego konfiguracją (szczególnie w przypadku firm o produkcji projektowej, kontraktowej). W Polsce dynamicznie wzrasta zapotrzebowanie na systemy PLM.

Czy model cloud computing ma szansę przyjąć się w sektorze produkcji?

– Wiele przedsiębiorstw rozważa oparcie podstawowych funkcji IT na przetwarzaniu w chmurze, ale dane i procesy zarządzane w systemach PLM są uważane za zbyt wrażliwe, aby umieszczać je w publicznie dostępnej chmurze przy dzisiejszym poziomie technik zabezpieczających i chroniących własność przemysłową.

Jeśli jednak zostaną zapewnione bezpieczne połączenia z głównymi strukturami PLM w obrębie przedsiębiorstwa, niektóre specyficzne elementy rozwiązania do zarządzania cyklem życia produktu można zoptymalizować poprzez umieszczenie ich w chmurze. Na przykład już dziś klienci Siemensa mogą uzyskiwać dostęp do rozszerzonych funkcji współpracy zespołowej i weryfikacji produktów z poziomu chmury.

Ponadto wiele nowych technik wykorzystywanych w środowiskach chmurowych, takich jak wirtualizacja serwerów czy automatyzacja zarządzania kontami użytkowników, można także wykorzystać w prywatnych chmurach PLM, zarówno w obrębie centrum danych przedsiębiorstwa, jak i w centrach danych prowadzonych przez podmioty zewnętrzne.

Co jest największą barierą w stosowaniu modelu cloud computing w Polsce?

– Największą barierą w stosowaniu modelu cloud computing zarówno w Polsce, jak i za granicą jest bezpieczeństwo danych i ochrona własności intelektualnej przedsiębiorstwa. Dlatego Siemens stara się pomagać klientom w efektywnym wykorzystywaniu nowoczesnych technologii – na razie w obrębie poszczególnych przedsiębiorstw.

Jakie są potrzeby branży produkcyjnej z punktu widzenia dostawcy rozwiązań IT?

– Większość firm zdaje sobie sprawę z ułomności posiadanych rozwiązań w zakresie zarządzania wiedzą przedsiębiorstwa (czasami jest to system plików na serwerze, czasami prosty PDM i zawsze Excel jako źródło wiedzy).

Obecnie osoby odpowiedzialne za wdrożenie systemu PLM mają już dość dużą wiedzę na temat tego, czego powinny oczekiwać od takich systemów. Z reguły potrzebują tylko uzupełnienia i uszczegółowienia informacji, aby powstała spójna, dostosowana do ich firmy koncepcja systemu PLM. Ważnym elementem tych rozwiązań jest redukcja liczby działających systemów (programów) i powiązanie ich w jeden spójny system (w tym głównie powiązanie PLM z ERP).

Jakie nowe funkcje w omawianych systemach wymusi rynek?

– Widać wyraźnie tendencję, aby w ramach jednego spójnego systemu były dostępne informacje o produkcie, jego rozwoju i produkcji, łącznie z kontrolą procesu produkcyjnego (MES, SCADA). Rynek wymaga, aby możliwe było bardzo szybkie wprowadzanie zmian w produkcie i odzwierciedlenie tych zmian w procesie produkcyjnym (z uwzględnieniem logistyki i optymalnym wykorzystaniem posiadanych zasobów).

Autor: Mariusz Zabielski, prezes Siemens Industry Software