Unizeto oferuje nowoczesną platformę klasy workflow

    Unizeto Technologies S.A. wprowadza na rynek od kwietnia br. nową kolejną wersję systemu Edicta – nowoczesnej platformy klasy workflow służącej do obsługi zaawansowanych procesów biznesowych oraz umożliwiającej integrację z systemami dziedzinowymi oraz usługami zewnętrznymi różnych producentów i dostawców, w tym z usługami PKI oraz kwalifikowanego i niekwalifikowanego podpisu elektronicznego. W maju br. Edicta w wersji 2.0 zostanie wprowadzona do sprzedaży także poprzez kanał sprzedaży partnerskiej.

    Prace nad projektem i wytworzeniem systemu Edicta zostały rozpoczęte przez Unizeto Technologies w drugiej połowie 2006 roku po przeprowadzeniu analizy rynku, który charakteryzuje się niedostatkiem rozwiązań wspierających w sposób kompleksowy zarządzanie dokumentem elektronicznym w rozumieniu nowych, unijnych i polskich regulacji prawnych w tym zakresie, przy jednoczesnym oferowaniu rozbudowanych funkcji obiegu informacji i spraw wraz z możliwością integracji z eksploatowanymi już u klientów systemami dziedzinowymi. Założenia projektowe zostały podporządkowane głównemu celowi – platforma Edicta ma skutecznie konkurować funkcjonalnie, technologicznie i cenowo z ofertą innych dostawców rozwiązań z zakresu szeroko rozumianego obiegu informacji i dokumentów oraz stać się jednym z motorów sprzedaży własnych produktów i usług Unizeto.

    System został wprowadzony na rynek jeszcze w 2007 roku i już w 2008 roku znacząco przyczynił się do wzrostu przychodów Spółki. Strategia Unizeto Technologies zakłada, że w latach następnych Spółka nie tylko utrzyma dotychczasowe dobre wyniki uzyskiwane w zakresie realizacji projektów integracyjnych, ale znacznie zwiększy przychody w tym segmencie rynku IT. Wprowadzenie do oferty kolejnej wersji systemu Edicta jest ważnym krokiem w kierunku realizacji tej strategii.