uniFLOW Output Manager 4.0 – system zarządzania drukiem

    Canon Europe wprowadził nową wersję systemu do zarządzania drukiem – uniFLOW Output Manager 4.0. Rozwiązanie opracowane przez firmę NT-Ware zapewnia redukcję kosztów związanych z wydrukiem przez usprawnienie procesów druku i zapewnienie większej kontroli nad bezpieczeństwem dokumentów.

    Ulepszona wersja umożliwia drukowanie na urządzeniach PCL lub postscriptowych za pomocą jednego uniwersalnego sterownika, co ogranicza koszty administracyjne. Funkcja My Print Anywhere oprogramowania uniFLOW OM 4.0 umożliwia błyskawiczne wysłanie zadania druku bez względu na to, czy urządzenie obsługuje PCL czy Postscript. Dzięki aplikacji pracownicy nie tracą czasu na ponowne wysyłanie nieprawidłowych zadań – uniwersalny sterownik zajmuje się konwersją danych wyjściowych.

    System uniFLOW OM 4.0 zapewnia optymalizację procesów druku. W wyskakującym okienku narzędziowym obliczany jest koszt każdego zadania i wskazywane alternatywne urządzenie, które może wykonać je taniej.

    System uniFLOW OM 4.0 umożliwia integrację z aplikacją eCopy, służącą do administrowania dokumentami. Zadania druku przechowywane w serwerze uniFLOW mogą być przeglądane, zwalniane lub usuwane za pomocą dodatkowego konektora – eCopy Secure Print Client.