Umowy firmy Wola Info

    Wola Info podpisała aneks do umowy z RWE Stoen dotyczący opieki serwisowej nad centrum obliczeniowym i pomieszczeniami technicznymi z urządzeniami węzłów telekomunikacyjnych oraz zapasowym centrum przetwarzania danych.

    W ramach prac objętych aneksem Wola Info świadczy opiekę serwisową nad m.in. systemami: wykrywania i sygnalizacji pożaru, gaszenia, wentylacji i klimatyzacji, kontroli dostępu, włamania i napadu, monitoringu wizyjnego, monitoringu infrastruktury technicznej oraz dedykowanymi systemami zasilania.

    Wola Info wygrała też przetarg zorganizowany przez spółkę KGHM Polska Miedź na realizację projektu Data Center. Wartość kontraktu wynosi 3,5 mln złotych. Termin ukończenia prac planowany jest na koniec 2007 r.

    Kolejna umowa, zawarta z Żagiel SA, spółką należącą do Grupy KBC, dotyczy zaprojektowania i wdrożenia Systemu Monitorowania i Zarządzania. Wartość projektu wynosi ok. 2 mln zł brutto.