Umowa ZANAM-LEGMET z konsorcjum firm

    Konsorcjum Bonair, PU Mercus Serwis oraz Sygnity podpisało umowę z Dolnośląską Fabryką Maszyn ZANAM-LEGMET na dostawę, wdrożenie oraz serwis gwarancyjny systemu Microsoft Dynamics AX w wersji 4.0. Wdrożeniem zostaną objęte: księgowość, controlling, zarządzanie produkcją, logistyka, projekty, planowanie i serwis.

    Oprócz standardowego systemu zostaną uruchomione dodatkowe moduły, m.in. moduł Formularze autorstwa firmy Bonair, wspierający sprawozdawczość finansową i podatkową. W ramach wdrożenia przeprowadzona zostanie także integracja z dotychczasowymi systemami funkcjonującymi w ZANAM-LEGMET. Kontrakt obejmuje także uruchomienie rozwiązania klasy Business Intelligence na platformie Microsoft.

    Właścicielem 100% akcji Dolnośląskiej Fabryki Maszyn ZANAM-LEGMET jest KGHM Ecoren SA, firma działająca w ramach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź.