Umowa ABG na ponad 1,5 mln zł

    ABG zawarł z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umowę o wartości ponad 1,5 mln zł brutto dotyczącą modyfikacji oraz reimplementacji systemu Ewidencji Poboru Wpłat (EPW). Umowa została zawarta na okres 5 miesięcy.

    Przedmiotem umowy jest modyfikacja systemu EPW do technologii J2EE. Zakres prac obejmuje wdrożenie i implementację zmodyfikowanego systemu wraz z opracowaniem i przekazaniem dokumentacji technicznej, a także użytkowej. Pierwszy etap projektu dotyczył będzie reimplementacji wybranych modułów EPW bez zmiany ich zakresu funkcjonalnego. W drugim nastąpi reimplementacja powiązana z rozbudową i rozszerzeniem zakresu funkcjonalnego silnika zapisów księgowych. Następnie ABG wykona nowy moduł ewidencji podmiotów gospodarczych oraz określone przez PFRON prace dodatkowe.

    PFRON jest funduszem, który zarządza środkami przeznaczonymi przez budżet państwa na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Jest to kolejna umowa podpisana przez PFRON z firmą ABG, która m.in. w 2007 roku podpisała kontrakt na rozbudowę systemu ewidencji i poboru wpłat wraz z księgą pomocniczą rozliczeń i systemami współpracującymi.