Transparentne radiomodemy RE160 i RE400

    Innowacyjne rozwiązanie konstrukcji modułu radiowego wprowadzone przez firmę Racon do jej nowych urządzeń zapewnia szeroką zmianę zakresu częstotliwości pracy ±10 MHz. Sterowanie, diagnostyka i eksploatacja odbywają się za pomocą zwykłej przeglądarki WWW. Nowe radiomodemy serii RE oferują możliwość zdalnej diagnostyki jakości i mocy sygnału dla indywidualnych połączeń w sieci, jak również opcji testu ping odległych stacji. Transparentna transmisja przeprowadzana w licencjonowanym paśmie częstotliwości umożliwia zastosowanie dowolnego protokołu przesyłu danych, bez konieczności używania konwerterów, co pozwala uniknąć dodatkowych kosztów i opóźnień w transmisji danych związanych z dodatkowym czasem pakietyzacji.

    Urządzenia mogą być zasilane z sieci DC lub przez port Ethernet (Power over Ethernet). Dzięki takiemu rozwiązaniu można je stosować w aplikacjach, gdzie położono nacisk na oszczędność kosztów związanych z tworzeniem instalacji doprowadzającej energię elektryczną.

    Do zalet radiomodemów RE160 i 400 należą także: duży zasięg, rzędu dziesiątek kilometrów (bez konieczności bezpośredniej widoczności), sieć z opcją routingu, interfejsy RS-232 i Ethernet (prędkość transmisji do 19,2 kb/s w kanale 25 kHz z czasem przełączania odbiór/nadawanie poniżej 1,5 ms). Konfigurowalna moc wyjściowa wynosi 0,3 lub 3 W. Radiomodemy są odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz zgodne z normą ETSI EN 300113.

    Wyłącznym dystrybutorem produktów Racom w Polsce jest firma Sabur.