Transformacja IT w sektorze energetyki dystrybucyjnej

    Prokom Software zawarł umowę z Enion SA o wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego help desk do zarządzania usługami IT opartego na oprogramowaniu ServiceCenter i AssetCenter firmy Hewlett-Packard. Wartość umowy wynosi 1,99 mln zł (brutto).

    Zakres prac obejmuje m.in.: koncepcję organizacji, opis procesów oraz zdefiniowanie funkcji systemu w obszarze następujących procesów zdefiniowanych przez ITIL (Information Technology Infrastructure Library): przyjmowanie zgłoszeń, zarządzanie: konfiguracją, problemami, poziomem usług, zmianami, umowami i licencjami. Prokom Software własnymi siłami spolszczył HP ServiceCenter (oprogramowanie klasy IRP – Infrastructure Resource Planning) i jest jedyną firmą oferującą jego wersję z polskim interfejsem.

    W Enion SA zostanie uruchomione centrum przyjmowania zgłoszeń telefonicznych (call center) oraz centralny punkt serwisowy (service desk), który będzie realizował obsługę zgłoszeń przyjętych przez call center i zarejestrowanych przez WWW. Wdrażany system zapewni wspieranie zarządzania usługami IT poprzez automatyzację procesów obsługi zdarzeń serwisowych oraz procesów usuwania awarii.

    www.prokom.pl