TETA z Pyton Management

TETA przejmie 70% udziałów w firmie Pyton Management sp. z o.o. z Wrocławia, której produkty stanowią uzupełnienie dotychczasowej oferty giełdowej spółki. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny TETY. Środki z emisji będą stanowić źródło finansowania nabytych udziałów.

Firma Pyton specjalizuje się w projektowaniu i analizie procesów oraz przepływie informacji w przedsiębiorstwach. Jest producentem polskiego systemu Knowledge Management. Realizuje projekty we współpracy lub na zlecenie klientów. Sukces opiera na zarządzaniu wiedzą i kompetencjami ludzi, zarządzaniu projektami oraz zarządzaniu jakością.

– Celem współpracy jest dostarczenie klientom produktu jeszcze lepiej odpowiadającego ich potrzebom w zakresie zarządzania personelem – powiedział Jerzy Krawczyk, prezes TETA SA. – Uzupełnienie naszej dotychczasowej oferty z segmentu zarządzania kapitałem ludzkim o zarządzanie wiedzą będzie podstawowym czynnikiem wzrostu wartości TETY wynikającym z transakcji.