TETA w koszyku POLOmarketu

    POLOmarket, będący największą siecią handlową z wyłącznie polskim kapitałem, kupił wszystkie moduły systemu TETA Personel, na który składają się: Kadry, Płace, Zarządzanie Personelem, Umowy Cywilnoprawne, Działalność Socjalna, BHP, Ewidencja i Rozliczanie Czasu Pracy oraz Analiza Informacji. Podstawowe obszary działalności systemu obejmują prowadzenie spraw kadrowych przedsiębiorstwa, gromadzenie danych o pracownikach, obliczanie wynagrodzeń oraz obsługę innych standardowych procesów realizowanych przez działy personalne.

    – Zdecydowaliśmy się również na zakup pakietu narzędzi pomocniczych, stanowiących rozwinięcie modułu Zarządzanie Personelem. Wdrożone rozwiązania pomogą firmie w podejmowaniu decyzji związanych z podnoszeniem efektywności pracowników oraz indywidualnym rozwojem kadry – wyjaśnia Krzysztof Felker, prezes zarządu POLOmarketu.

    Wdrożenie pakietu TETA HRM obejmie centralę firmy oraz 204 supermarkety na terenie całego kraju. TETA Personel zostanie zaimplementowana w centrali oraz w pięciu oddziałach POLOmarketu. Prace wdrożeniowe będą przebiegać etapami, a zakończenie projektu planowane jest na 2008 r.

    www.teta.com.pl