TETA przejmuje węgierski VT Soft

    Za ok. 31,5 mln zł wrocławska TETA przejmie 86% akcji węgierskiego producenta oprogramowania VT Soft. Pakiet akcji zostanie odkupiony od dwóch podmiotów finansowych. Pozostałe 14% papierów znajduje się w rękach pracowników węgierskiej firmy.

    – Naszym celem było pozyskanie do grupy kapitałowej firmy, która z jednej strony w istotny sposób uatrakcyjni naszą ofertę, a z drugiej pozwoli wejść na nowe perspektywiczne rynki. VT Soft spełnia oba te warunki – podkreśla Jerzy Krawczyk, prezes TETY. Strony uzgodniły, że ostateczna umowa zostanie podpisana najpóźniej 22 kwietnia 2008 r.

    VT Soft specjalizuje się m.in. w produkcji, wdrażaniu i opiece nad programami do zarządzania kapitałem ludzkim (HR), outsourcingu kadrowo-płacowym. – Działalność VT Soft jest komplementarna z działalnością TETY. Mam nadzieję, że w perspektywie 2 lat staniemy się rozpoznawalnym i cenionym partnerem na środkowoeuropejskim rynku rozwiązań typu HR – zapowiada Jerzy Krawczyk. Zarząd TETA planuje kontynuować i rozwijać dotychczasową działalność przejmowanej firmy.