TETA CRM w firmie Jarexs

    Przedsiębiorstwo Usługowe Jarexs sp. z o.o. zakończyło wdrożenie w centrali firmy w Legnicy systemu TETA CRM, wspomagającego zarządzanie relacjami z klientami i wspierającego proces zdobywania nowych klientów, zwiększenia satysfakcji odbiorców oraz budowania ich lojalności. System zawiera cztery główne bloki funkcjonalne: zdobywanie, bieżąca obsługa i utrzymanie klientów oraz obsługa cyklu sprzedaży. Prace wdrożeniowe zakończono w styczniu 2007 r.

    CRM (Customer Relationship Management) to model zarządzania, w którym w centrum zainteresowania organizacji znajduje się klient, a priorytetowym zadaniem jest kształtowanie właściwych z nim relacji. Aplikacja TETA CRM umożliwia realizowanie strategii CRM w firmach działających na rynku przedsiębiorstw i instytucji. Narzędzie zostało stworzone w technologii .NET i Microsoft SQL Server.