TETA Biznes Partner w Igloocar

Igloocar sp. z o.o. zakończył wdrożenie pakietu TETA Biznes Partner przeznaczonego dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Producent nadwozi specjalistycznych przeznaczonych do transportu artykułów spożywczych kupił 3 komponenty pakietu TETA Biznes Partner: Kadry i Płace, Finanse i Księgowość oraz Środki Trwałe. System Kadrowo-Płacowy wspomaga pracę działu spraw osobowych oraz procesy związane z naliczaniem i rozliczaniem płac. System Finansowo-Księgowy usprawnia ewidencję księgową i rozliczenia finansowe w oparciu o indywidualne plany kont oraz zapewnia prowadzenie dowolnych analiz stanu finansów przedsiębiorstwa. Prace wdrożeniowe prowadziła firma BMM z Rzeszowa.