Testowanie konstrukcji w komputerze

Oprogramowania firmy Autodesk zapewnia w ZMG Glinik nie tylko cyfrowe prototypowanie konstrukcji, ale także zarządzanie pełnym procesem realizacji projektów

Zakład Maszyn Górniczych Glinik jest producentem maszyn i urządzeń dla górnictwa węgla kamiennego oraz największą spółką Grupy Kapitałowej Glinik. Zakład produkuje obudowy górnicze, przenośniki, kruszarki i zgniatarki, wykonuje również remonty i modernizacje obudów oraz maszyn i urządzeń górniczych. Jest również producentem różnorodnych urządzeń i podzespołów na bazie konstrukcji stalowych spawanych oraz szerokiego asortymentu hydrauliki siłowej. Produkcja przeznaczona jest na potrzeby rynku krajowego i na eksport.

Od 8 lat ZMG korzysta z oprogramowania firmy Autodesk, które obecnie zapewnia nie tylko cyfrowe prototypowanie konstrukcji, ale także zarządzanie pełnym procesem realizacji projektów.

Współpraca ZMG Glinik z firmą Autodesk datuje się od 2001 r., od zakupu systemu Inventor 6.0. W roku 2008 została zainstalowana najnowsza wersja tego oprogramowania. System zapewnia projektowanie poszczególnych części konstrukcji metodą elementów skończonych.

Szeroki zakres prowadzonych w ostatnich latach prac zmusił kierownictwo Glinika do uporządkowania prowadzonej dokumentacji. Poszukiwano więc narzędzi, które zapewnią porządek poprzez nadawanie kolejnym wersjom projektu statusu aktualnego. Wszystkie poprzednie wersje stają się archiwalnymi, natomiast zespół projektantów koncentruje się tylko na wersji ostatniej. Zwykle w ciągu roku jest realizowanych kilkanaście projektów, czyli na wykonanie jednego pozostaje mniej niż miesiąc.

System Autodesk Inventor umożliwia przede wszystkim wykonywanie analizy kinematyki i statyki projektowanych konstrukcji, którymi zazwyczaj są zmechanizowane obudowy górnicze zawałowe i posadzkowe oraz różnego typu przenośniki produkowane na indywidualne zlecenia klientów. System umożliwia, co jest bardzo istotne, wykrywanie wszelkich kolizji, które mogłyby wystąpić po zainstalowaniu konstrukcji w górniczym chodniku. Dzięki temu wszystkie elementy, które później mogłyby wywołać nieprzewidziane konsekwencje, są sprawdzane na etapie projektowania, a nie w rzeczywistym wyrobie. Przynosi to ogromne korzyści ze względu na dużo niższy koszt testowania konstrukcji na etapie projektu. Projekt wirtualny nie angażuje innych pracowników poza projektantami, a także rzeczywistych elementów, które należałoby wymieniać w przypadku wykrytych błędów. Łatwość i szybkość wykrywania oraz korygowania nieprawidłowości powodują, że docelowy produkt gwarantuje właściwą eksploatację, jak również współpracę z pozostałymi elementami wyposażenia ściany.

Zarządzanie wielką ilością informacji oraz całą dokumentacją, które są generowane podczas realizacji projektu, jest bardzo skomplikowane i czasochłonne. Szybki rozwój firmy związany z coraz większą liczbą zawieranych kontraktów spowodował konieczność wprowadzenia ładu informacyjnego w całym cyklu projektowym i produkcyjnym. Dlatego ZMG „Glinik” zdecydował się w połowie 2008 r. na wdrożenie systemu Autodesk Productstream. System został uruchomiony w ciągu 3 miesięcy, mimo że trzeba go było dostosować do nietypowych wymagań zakładu. Pewne problemy stwarzało nadanie uprawnień wszystkim użytkownikom systemu, a przede wszystkim założenie bazy na podstawie dotychczas wykorzystywanej bazy dokumentów, która powstawała od 2001 r. Ogromny zakres opracowanej do tego czasu dokumentacji oraz praca bez systemu do zarządzania nią spowodowały, że proces przenoszenia danych był bardzo pracochłonny, a wiele plików było źle zapisanych lub nieaktualnych.

Teraz jeden serwer z repozytorium w powiązaniu z oprogramowaniem PDM umożliwia rejestrację wszystkich prac, komentarzy i zmian. To zapewnia spełnianie wymogów standardu ISO 9001.

Wszystkie dokumenty generowane są automatycznie, co znacznie zwiększyło szybkość i wydajność pracy. W tej chwili standardowy projekt jest zamykany w granicach 3 tygodni, bardziej skomplikowany – w miesiąc do 1,5 miesiąca. Dawniej projekty standardowe realizowano w czasie od 1,5 do 3 miesięcy. To świadczy o efektywności systemu Autodesk Productstream. System umożliwia też wykorzystanie starych danych i ich adaptację do nowego projektu.

Każda wersja projektu stanowi odpowiedź na zlecenie zmiany. Po pojawieniu się zlecenia wprowadzenia zmiany należy wskazać osoby, które mają kompetencje do jej zrealizowania. Są to: odpowiedzialny inżynier, sprawdzający i zatwierdzający. W przypadku ZMG jest dwóch zatwierdzających, co musiała uwzględnić firma Autodesk. Każdy projekt przechodzi przez różne stany, a ostatecznym jest stan Zamknięty. Dokumentacja każdej zmiany jest zapisywana, zaś system w każdej chwili zapewnia pełny nadzór nad projektem. Na bieżąco wykorzystywana jest tylko ostatnia wersja. Oczywiście wersje starsze można podglądać, ale nie można z nich korzystać.

W 2009 r. system Autodesk Productstream ma być zintegrowany z wdrażanym systemem ERP, który wymusza prawidłowy obieg dokumentacji. W tym zakresie rola Productstream jest kluczowa. Będzie on automatycznie przekazywał dane do systemu ERP, skąd technolog zaczerpnie aktualną informację na temat materiałów, które ma wykorzystać. Dokumentacja wykonawcza z systemu ERP będzie bezpośrednio podpinana do ostatniej wersji projektu i do ostatnich zleceń. Oczywiście nie da się uniknąć wersji papierowej, bo trudno sobie wyobrazić, by pracownik obsługujący na hali maszynę roboczą mógł korzystać z komputera. Natomiast mistrzowie i cały dozór oraz kontrola jakości będą mieli dostęp do elektronicznej wersji dokumentacji.

– Oceniamy, że nasze systemy – Autodesk Inventor i Autodesk Productstream – w ZMG Glinik są używane w sposób wzorcowy. Projektanci i pracownicy wykorzystują wszystkie najlepsze cechy tych systemów, zaś cyfrowe prototypowanie daje ZMG przewagę konkurencyjną na rynku. Jest to jedno z największych wdrożeń w Polsce. Obecne przyspieszenie projektowania jest konsekwencją wdrożenia obu systemów – Inventora i Productstream, kluczowych produktów w procesie prototypowania cyfrowego – podsumowuje wdrożenie obu systemów Andrzej Poćwierz, dyrektor ds. sprzedaży w Dziale Rozwiązań Przemysłowych w firmie Autodesk. – Sam system może nie przynosić tak spektakularnych sukcesów, jeśli nie jest wykorzystywany przez tak dobrych specjalistów, jakich posiada ZMG „Glinik”. Tu każda osoba w dziale konstrukcyjnym wie, że jej praca przekłada się na sukces całej firmy.

Wdrożeniem systemu zajmowała się firma AutoR KSI.

Autor: Jerzy Szyller, MSI Polska