Tesco obniża wydatki na energię elektryczną o 90%

    Firma Tesco Central Europe posiada sieć marketów w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji. Obecnie ich liczba przekroczyła pół tysiąca, a w ciągu 12 miesięcy ma wzrosnąć do blisko 600.

    Tak szybko rozwijająca się firma stanęła przed wyzwaniem uruchamiania i utrzymywania co roku setek nowych serwerów. Zdecydowano się na scentralizowanie i zwirtualizowanie infrastruktury IT, co pozwoliło 17-krotnie zmniejszyć liczbę serwerów niezbędnych do sprawnego funkcjonowania systemu i ułatwiło wdrożenie infrastruktury IT w nowo otwieranych marketach.

    Dzięki rozwiązaniom VMware firma Tesco o 90% zmniejszyła roczne wydatki na energię elektryczną. Dzięki wykorzystaniu VMotion wdrożenie można było przeprowadzić sprawnie i szybko bez przestojów w pracy.

    Preinstalowane szablony systemów operacyjnych są klonowane i przyłączane do każdego nowego marketu podczas wdrożenia, co pozwala uniknąć pomyłek przy konfiguracji oraz ułatwia pracę zespołu wsparcia IT.

    – Bez VMware Infrastructure nie mielibyśmy wystarczająco dużo miejsca na nasze centrum hostingowi – powiedział Ladislav Salat, IT Technical Manager, Tesco Stores. – Trudno byłoby zarządzać rosnącą liczbą serwerów, nigdy nie moglibyśmy sobie pozwolić na nieprzerwaną pracę 24×7, gdyby cała infrastruktura nie została zwirtualizowana.