Techniki lean w produkcji i łańcuchu dostaw

Seminarium „Techniki lean w produkcji i łańcuchu dostaw”, zorganizowane 13 maja 2008 r. w Katowicach przez Trade Media International Holdings, zgromadziło ponad 90 słuchaczy. Patronat merytoryczny nad seminarium sprawowała redakcja MSI Polska, sponsorem była firma QAD Polska.

Sala wypełniona była po brzegi, słuchacze z uwagą wysłuchiwali kolejnych prelekcji. Świadczy to o potrzebie poszukiwania nowych rozwiązań, jaką odczuwają przedsiębiorstwa z sektora przemysłowego, które pragną prowadzić nowoczesną produkcję i konkurować nie tylko na coraz bardziej zatłoczonym rynku krajowym, ale i światowym – w erze globalnej gospodarki.

Lean – to idea definiowana według National Institute of Standards and Technology jako „systematyczny sposób identyfikacji i likwidacji marnotrawstwa na drodze nieustannego doskonalenia produkcji i tworzenia ciągłego przepływu wyrobów w tempie dyktowanym przez popyt klientów w pogoni za perfekcją”. Pierwsze zarysy techniki lean powstały w zakładach Toyoty, gdy postanowiono znormalizować metodę ciągłego usprawniania.

Zalety elastycznej produkcji wydają się jasne: produkcja na żądanie, zastosowanie japońskiej metody kanban. Ale wybranie oprogramowania, które ma wspierać elastyczne inicjatywy, wcale nie jest takie proste. Seminarium miało za cel pomóc w wyborze takiego rozwiązania IT.

„Koncepcję Lean w procesie doskonalenia firmy” przedstawiła Joanna Czerska z LeanQ Team. Zarysowała filozofię działania, przytaczając własne doświadczenia. Wskazywała pułapki na drodze wdrażania metody.

Wspomaganie filozofii Lean rozwiązaniami IT zaprezentowali kolejni prelegenci. Konrad Opala z firmy QAD przedstawił temat „ERP a Lean – możliwość czy konieczność symbiozy”, Paweł Seliga z firmy Epicor Software: „Vantage – 5 kluczowych obszarów w drodze do Lean Manufacturing”, a Piotr Biernacki z MGX Infoservice: „iGrafx – rozwiązania Lean Six Sigma”.

Szczegółowe prezentacje rozwiązań były tematem drugiej części seminarium. „QAD Supply Visualization – koncepcja lean w łańcuchu dostaw firmy produkcyjnej” – przedstawił Konrad Opala z QAD. „Najlepsze standardy i praktyki Lean Manufacturing według przemysłu motoryzacyjnego” – to temat prelekcji Jarosława Gądka z firmy Lean & Mean Consulting.

Duże zainteresowanie wzbudziła prelekcja Konrada Gurbały, dyrektora zarządzającego firmy Adventage, zatytułowana „Toyota Way w praktyce – filozofia, która pomaga w zarządzaniu”. Przedstawił on m.in. 14 zasad filozofii Toyota Way. Do ostatniego zdania prelegenta sala była pełna.

Tematyka Lean będzie poruszana również na seminarium SYSTECH ’08, towarzyszącym targom PROTECH organizowanym we Wrocławiu 19–20 listopada 2008 r. A w następnym roku zapraszamy na kolejne seminaria dotyczące podobnej tematyki. 

14 zasad filozofii Toyota Way

 

1. Planowanie w perspektywie długoterminowej

 

2. Stworzenie ciągłego przepływu – wydobycie problemów na powierzchnię

 

3. Wykorzystanie systemu „ssącego” w celu uniknięcia nadprodukcji

 

4. Poziomowanie produkcji zgodnie z Heijunką

 

5. Zatrzymywanie produkcji w celu rozwiązania problemów

 

6. Standaryzacja pracy

 

7. Wykorzystanie narzędzi zarządzania wizualnego

 

8. Wykorzystanie jedynie niezawodnej, sprawdzonej technologii

 

9. Rozwijanie liderów, którzy żyją filozofią i uczą jej innych

 

10. Rozwijanie wyjątkowych ludzi i zespołów

 

11. Okazywanie szacunku szerokiej sieci dostawców i partnerów,

stawianie im wyzwań

 

12. Stosowanie genchi-genbutsu – osobistego sprawdzenia w miejscu powstania problemu

 

13. Podejmowanie decyzji poprzez konsensus, szybkie wdrażanie

 

14. Wykorzystanie wewnętrznych konsultacji – Hansei i ciągłego doskonalenia – Kaizen