T-Systems wygrał przetarg na 125 mln euro w Niemieckim Centrum Aeronautyki

    T-Systems będzie dostarczał Niemieckiemu Centrum Aeronautyki (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt – DLR) wszystkie podstawowe usługi IT przez najbliższe pięć lat. Umowa outsourcingowa na świadczenie usług o wartości ponad 125 mln EUR została podpisana przez firmy w Kolonii.

    Zawarta umowa obejmuje rozwój, utrzymanie oraz wsparcie komputerów, infrastruktury komunikacyjnej i systemów aplikacyjnych, jak również usługi konsultingowe. W port folio znajduje się praktycznie wszystko, począwszy od telefonów, standardowych oraz specjalistycznych stacji roboczych, aż po superkomputery i technologię grid computing.

    W umowie uwzględniono także możliwość przedłużenia kontraktu o dodatkowy rok. Oferta T-Systems została wybrana w ramach ogólnoeuropejskiego postępowania przetargowego.