Systemy sterowania automatyki zdobywają użytkowników, łączą się z inteligentnymi systemami informatycznymi zakładu

FUNDAMENT ZUNIFIKOWANEJ PLATFORMY ARCHESTRA

Wciągu ostatnich kilku lat dało się zauważyć większą dojrzałość rynku sterowania nadzorczego, ale wydaje się, że fakt ten wcale nie martwi dostawców automatyki przemysłowej dla produkcji, ani mniejszych firm specjalistycznych oferujących oprogramowanie sterujące. Sterowanie nadzorcze odnotowuje może powolny wzrost, ale nowe architektury programowe nadążają za oczekiwaniami użytkowników poszukujących bardziej ustandaryzowanego, zunifikowanego podejścia do zarządzania zasobami informacyjnymi zakładu, które na dodatek po takiej standaryzacji stałyby się zasobami wielokrotnego wykorzystania (reusable resources).

Mark Davidson, wiceprezes działu Wonderware zajmującego się architekturą ArchestrA, będącego częścią dostawcy automatyki przemysłowej, firmy Invensys, mówi, że zainteresowanie architekturą ArchestrA jest w dalszym ciągu duże. – Od maja wykonaliśmy ponad 150 projektów u klientów z zastosowaniem tej właśnie architektury, która łączy możliwości integracyjne ze strukturą dla typowych funkcji automatyzacyjnych i „usług”, takich jak alarmowanie, monitorowanie bezpieczeństwa oraz zarządzanie zdarzeniami.

– Około 12 klientów stosuje platformę ArchestrA jako standardową strukturę dla automatyzacji zakładu (plant automation framework) oraz zarządzania informacjami – mówi Davidson – jednak strukturę tę można również zastosować do mniejszych projektów. Nawet te firmy, które planują stosowanie jej na szeroką skalę, zazwyczaj wypróbowują ją najpierw na małej aplikacji, a kiedy uzyskują realne korzyści, stosują ją również do innych celów.

Craig Resnick, dyrektor do spraw badań w firmie analitycznej ARC Advisory Group z Dedham w stanie Massachusetts, mówi, że większość dostawców systemów automatyzacji dla fabryk opracowało architektury dla oprogramowania. Architektury te zapewniają bardziej otwarte możliwości łączenia aplikacji, niż było to możliwe w przeszłości. Inny istotny czynnik – główni dostawcy z tej branży wykupili inne firmy, obecnie dostawca może więc napisać całe oprogramowanie, które łączy w spójne środowisko uruchomieniowe (architekturę), co ułatwia oferowanie kompletnego zestawu zintegrowanych rozwiązań pochodzących z jednego źródła.

– Trudno jest ocenić stopień adaptowania architektur środowisk programowych – mówi Resnick – ponieważ użytkownicy zazwyczaj nie kupują całej architektury platformy, ale raczej pojedyncze aplikacje, które włączają w architektury środowisk programowych. Co więcej, architektury te niekoniecznie skłaniają firmy do przejścia od jednego dostawcy do innego, ale są adaptowane w celu ułatwienia firmie przejścia w obrębie zainstalowanej bazy na nowe rozwiązanie lub modernizowania istniejących systemów.

Resnick mówi, że nowe architektury wspierają udoskonaloną inteligencję firmy poprzez zapewnienie lepszej dołączalności. – Umożliwiają ten jakże trudny i ulotny cel, jakim jest integracja oprogramowania sterującego automatyką z hal produkcyjnych z aplikacjami biurowymi przedsiębiorstwa – twierdzi Resnick, dodaje jednak, że w obrębie takich architektur oprogramowania istnieją różne stopnie otwartości. Jednym ze sposobów oceny ich skuteczności jest zorientowanie się, w jakim stopniu wspierają ogólnie uznane standardy „otwartego oprogramowania”, jak OPC [OLE for Process Control – OLE dla Sterowania Procesami] czy ISA 95 [standard do integrowania z systemami wyższego rzędu]. Resnick mówi, że rynek sterowania nadzorczego rośnie z dynamiką jednocyfrową i jest stosunkowo dojrzały. Inteligencja zakładu, będąca częścią większego rynku „Wspólnego Zarządzania Produkcją” (Collaborative Production Management market), wzrasta w tempie 15% rocznie i najprawdopodobniej zachowa dwucyfrowy wzrost.

Rys. Architektura ArchestrA umieszcza typowe usługi w schemacie (framework), który można wielokrotnie stosować.

– Podczas ostatniej serii seminariów poświęconych inteligentnym zakładom, jakie zorganizowała firma Invensys wspólnie z Microsoftem, ponad 75% uczestników stwierdziło, że ich firmy będą zaangażowane w inicjatywy związane z rozbudową inteligencji zakładów – mówi Davidson. – Podczas gdy Invensys oferuje konkretne rozwiązania z zakresu inteligencji zakładów, właściwa architektura może wesprzeć trend poprzez uproszczenie sposobu, w jaki zakładowe informacje są wychwytywane i organizowane. Można na wyższym poziomie tworzyć modele w oparciu o dane, koncentrując się na zakładzie jako całości i dodawać do tego kontekst, niezależnie od systemu, jaki znajduje się na poziomie sterowania automatyką na produkcji.