Systemy na miarę

31 maja w Warszawie i 2 czerwca we Wrocławiu odbyły się konferencje „Informacja w zarządzaniu – systemy na miarę” zorganizowane przez Progress Software oraz partnerów dla przedstawicieli sektora przemysłowego, osób odpowiedzialnych za produkcję, finanse oraz działalność operacyjną. Podczas spotkań omówiono dedykowane dla przemysłu rozwiązania informatyczne wspierające główne procesy biznesowe. Organizatorzy przedstawili również kryteria, jakimi należy się kierować w wyborze rozwiązań IT oraz szczegółowo omówili dostępne na rynku modele analizy ekonomicznej realizowanych przedsięwzięć informatycznych, w tym metody obliczeniowe zwrotu z inwestycji.

Progress Software jest międzynarodową firmą produkującą rozwiązania wykorzystywane do tworzenia, integracji oraz zarządzania aplikacjami biznesowymi wspierającymi działalność firm. Aplikacje tworzone i rozwijane przez ponad 2000 partnerów na świecie są w pełni dopasowane do potrzeb konkretnych branż, w tym produkcyjnej.

Temat dopasowania systemów IT do indywidualnych potrzeb branży przemysłowej był jednym z dyskutowanych wątków konferencji. Uczestnicy zastanawiali się nad przewagą dedykowanych rozwiązań – oferowanych przez mniejsze i bardziej elastyczne firmy, nad standardowymi – oferowanymi przez bardzo znane i duże firmy globalne.

Partnerami konferencji były firmy oferujące rozwiązania informatyczne dla branży przemysłowej, które omówiły wybrane elementy swojej oferty, m.in.:

QAD Polska – systemy wspomagające procesy produkcji w kluczowych obszarach: harmonogramowaniu, planowaniu, rejestrowaniu i rozliczaniu

Zeto Jelenia Góra – korzyści z inwestycji w służby utrzymania ruchu w firmie Sun Microsystems – modelowa koncepcja redukcji kosztów infrastruktury IT w 3 podstawowych obszarach

HRBC Concept – wpływ systemów rozliczania czasu pracy na wydajność produkcji oraz działów administracyjnych

Zeto Opole – program umożliwiający harmonogramowanie i planowanie procesów produkcyjnych, który pozwala kontrolować zasoby w firmie oraz sprawnie realizować zlecenia

Wykład na temat analizy finansowej przedsięwzięć informatycznych wygłosił gościnnie przedstawiciel firmy IT Investment Consulting.