System wspomagający handel energią elektryczną w PKP Energetyka

    PKP Energetyka, jeden z większych w kraju odbiorców energii elektrycznej (2,8% zużycia krajowego) oraz dostawca energii trakcyjnej i ogólnego użytku, przystąpił do budowy systemu informatycznego wspomagającego handel na rynku energii elektrycznej.

    System wspomagający handel energią w PKP Energetyka budowany jest w oparciu o oprogramowanie LUX, autorskie rozwiązanie firmy Transition Technologies, wdrożone i sprawdzone w różnych konfiguracjach u wielu operatorów rynku energii elektrycznej (m. in. BOT GiE, PKE, ZE PAK, El. Kozienice, Everen, Electrabel, Polenergia).

    PKP Energetyka dostarcza energię elektryczną ogólnego użytku (649,7 GWh rocznie) oraz energię trakcyjną, dla przewoźników kolejowych (2561,3 GWh rocznie). Obsługuje ok. 42 tys. klientów, świadczy również wiele usług elektroenergetycznych na terenie całej Polski. W rankingach Rzeczpospolitej PKP Energetyka lokowana jest w pierwszej setce największych krajowych przedsiębiorstw.