System SAP HR dla 7000 pracowników sieci Geant

    W ubiegłym roku sieć hipermarketów Real włączyła w swoje struktury placówki handlowe marki Geant. Liczba marketów Real w kraju wzrosła do 49 placówek. Prowadzony przez BCC projekt wdrożenia SAP HR rozpoczął się w grudniu 2006 r. Do systemu zostały przeniesione dane podstawowe 7000 pracowników (w tym dane administracyjne, dane urlopowe itd.) z ich historią, układy zbiorowe obowiązujące dla sieci Geant w Polsce, a także krytyczne dane dotyczące systemu wynagrodzeń.

    Na przełomie marca i kwietnia 2007 r. zostało z sukcesem przeprowadzone pierwsze naliczenie płac w systemie SAP HR dla pracowników byłej sieci Geant. Przeniesienie obsługi pracowników Geant było kolejnym projektem HR realizowanym przez BCC w Grupie Metro, której częścią jest sieć Real.

    www.bcc.com.pl