System Obsługi Klientów dla EnergiaPro Gigawat

  W oparciu o własne rozwiązania Energos Handel v. Obrót oraz Centralne Repozytorium Procesów i Kontrahentów firma ABG przeprowadzi implementację scentralizowanego systemu do obsługi wielkiego odbioru w spółce obrotu EnergiaPro Gigawat.

  Projekt dotyczy centralizacji i migracji danych z systemów billingowych wykorzystywanych przez Oddziały EnergiaPro w Wałbrzychu, Opolu, Wrocławiu, Jeleniej Górze i Legnicy do centralnej bazy systemu Energos Handel v. Obrót wykorzystywanej przez EnergiaPro Gigawat. W zakres projektu wchodzi także dostawa infrastruktury sprzętowej.

  Projekt obejmuje też budowę uniwersalnych interfejsów umożliwiających zdobywanie danych odczytowych od Operatorów Systemów Dystrybucyjnego (OSD), obsługę sprawozdawczości zewnętrznej, segmentację klientów, ich rozliczanie, windykację należności i obsługę zgłoszeń reklamacyjnych, skarg i wniosków. Dzięki elastyczności zastosowanego rozwiązania spółka EnergiaPro Gigawat będzie mogła szybko reagować na wewnętrzne i zewnętrzne zmiany w otoczeniu biznesowym.

  – Istotnym elementem rozwiązania jest perspektywa standaryzacji rozwiązań w Grupie Tauron Polska Energia – mówi Leszek Kosiorek, prezes, EnergiaPro Gigawat sp. z o.o. – Nie bez znaczenia jest również jego elastyczność i łatwość integracji z zewnętrznymi i wewnętrznymi aplikacjami.

  Innowacyjność projektu polega na zastosowaniu standardów SOA do wymiany danych odczytowych. Uniwersalny interfejs umożliwi EnergiaPro Gigawat pobieranie danych od spółek dystrybucyjnych niezależnie od tego, jakiego systemu billingowego używają, dzięki czemu klienci otrzymają jedną fakturę uwzględniającą opłatę zarówno za usługę dystrybucji i przesyłu, jak i za energię elektryczną. Celem projektu jest także usprawnienie procesu obsługi klienta i analiz efektywności sprzedaży energii elektrycznej. Istotną zmianą organizacyjną będzie odmiejscowienie obsługi klienta.

  – Proces unbudlingu jest kontynuowany, dlatego w firmach energetycznych trwają bardzo dynamiczne przekształcenia wewnętrzne – mówi Tomasz Bendlewski, dyrektor Pionu Rozwiązań dla Energetyki i Gazownictwa w ABG. – Ponadto spółki obrotu mają zupełnie inne wymagania względem systemów billingowych niż dystrybutorzy. Dlatego powinny jak najszybciej uniezależnić swoje systemy wsparcia informatycznego, aby stworzyć warunki do rozwoju zgodnie z własnymi celami biznesowymi.