System MES w browarnictwie

12 grudnia 2007 r. firma Bonair SA zakończyła wdrożenie Proficy Plant Applications, systemu klasy MES (Manufacturing Execution System) firmy GE Fanuc, na linii rozlewniczej w Grupie Żywiec, Browar w Warce. Implementacja dotyczyła modułu Efficiency na wysoko wydajnej linii butelkowania piwa.

Dzięki automatycznemu monitoringowi online pracy maszyn system MES zbiera bardzo dokładne dane na temat czasu i przyczyn awarii, na bieżąco dostarcza informacje o wydajności linii zarówno kierownictwu, jak i operatorom. Umożliwia również prowadzenie wielu analiz, co pozwala eliminować przyczyny przestojów i pomaga służbom technicznym w ich codziennej pracy.

Przed wdrożeniem dane o przestojach linii rozlewniczych były wpisywane przez operatorów ręcznie do bazy danych Access. Taki system był niezbyt dokładny, nie rejestrował mikroawarii (np. trwających poniżej 5 minut), a poza tym nadmiernie absorbował pracowników obsługi linii.

O wyborze systemu MES zadecydowała szeroka funkcjonalność i architektura Proficy Plant Applications, a także przyjazna metodyka wdrożenia. Ważna okazała się również możliwość dostosowania rozwiązania do potrzeb browaru.

Zalety rozwiązania

Łatwe w obsłudze panele na linii produkcyjnej umożliwiają operatorom wpisywanie komentarzy nt. awarii, zapewniają dostęp do szczegółowych raportów widzianych z dowolnego komputera przez przeglądarkę WWW. Analizę zebranych danych można przeprowadzać nie tylko w aplikacji stworzonej do tego celu (Proficy Portal), ale również np. w Excelu.

Moduł Efficiency służy do mierzenia i analizy parametrów wydajności i stopnia wykorzystania zasobów produkcyjnych – narzędzi, maszyn, ludzi za pomocą kluczo-wych wskaźników wydajności takich jak OEE (Overall Equipment Efficiency). W planach produkcyjnych przyjmuje się, ile tysięcy butelek powinno zejść z linii rozlewniczej w ciągu godziny, ile w ciągu 8-godzinnej zmiany. Gdy plan nie zostanie zrealizowany, moduł Effi- ciency powinien wskazać przyczynę niższej wydajności linii. Na podstawie analizy mikroprzestojów i awarii wykaże, czy problemem były przestoje planowane, awarie maszyn, czy wady pojemników lub kapsli. Może się też okazać, że personel danej zmiany mniej sprawnie obsługuje taśmę, wolno reaguje na wyłączenie się czy zacięcie maszyny albo że etykiety danego typu powodują częstsze zacinanie się maszyn etykietujących.

Oprogramowanie MES wspiera bieżący nadzór nad przebiegiem procesu produkcyjnego – dostarcza informacje w czasie rzeczywistym, dzięki czemu można szybko reagować na stan i parametry linii rozlewniczej.

Rozwiązanie bazuje na dwóch serwerach. Na jednym znajduje się baza przemysłowa Proficy Historian, która gromadzi informacje o sygnałach elektrycznych przekazywanych przez sterowniki automatyki przemysłowej na linii produkcyjnej, rejestrujących zachowanie w danym momencie maszyny (np. zatrzymuje się, zaczyna działać, przesuwa produkt). Jeśli sygnał nie określa jednoznacznie, co dzieje się z maszyną, informację tę przekazuje operator za pomocą panelu dotykowego.

Drugi serwer zawiera właściwe oprogramowanie aplikacyjne oraz bazę danych SQL. Raporty generowane przez system są udostępniane uprawnionym osobom w wewnętrznej sieci przedsiębiorstwa.

Największym wyzwaniem było połączenie systemu MES z oryginalnym systemem sterowania linią rozlewniczą (w tym przypadku KHS) i cel ten został w pełni osiągnięty. Aby spełnić oczekiwania klienta, firma Bonair stworzyła aplikację umożliwiająca operatorom maszyn wprowadzanie dodatkowych danych dotyczących zdarzeń na linii produkcyjnej.

Na etapie modelowania ustalono, jakie raporty ma generować system i w jakiej formie. W Proficy Plant Applications znajduje się wyspecjalizowane narzędzie klasy MI (Manufacturing Intelligence), które dostarcza raporty w czasie rzeczywistym.

Wyzwania dla zespołu wdrażającego

 

 

 

 

 

Paweł Głazek

dyrektor Działu

Systemów

Komputerowych

Bonair SA

 

 

 

 

 

 

 

Jakie były największe wyzwania stojące przed wdrażającym system MES?

– Instalacja Proficy Plant Applications w Browarze w Warce była pierwszym wdrożeniem tego oprogramowania w Polsce zrealizowanym siłami polskiego integratora. Sytuacja ta stanowiła duże wyzwanie dla zespołu wdrażającego. Rozpoczynaliśmy realizację wdrożenia po autoryzowanych szkoleniach u producenta, ale bez możliwości odniesienia do istniejących instalacji i konsultacji z ekspertami w kraju. Ze względu na specyfikę produktu i jego dużą złożoność ocenialiśmy, że korzystanie jedynie z dokumentacji może być niewystarczające. Podstawową kwestią było uzyskanie szybkiego i skutecznego wsparcia dostawcy oprogramowania w przypadku problemów podczas realizacji wdrożenia, a także weryfikacja projektu w poszczególnych fazach w celu uniknięcia istotnych błędów.

Wspólnie z krajowym dystrybutorem oprogramowania zdecydowaliśmy się na udział we wdrożeniu konsultanta producenta, czyli firmy GE Fanuc – krok taki miał zapewnić bezpieczeństwo wdrożenia zarówno dla Bonair SA, jak i dla klienta. W trakcie wdrożenia odbyły się dwie wizyty konsultanta, co pozwoliło nam upewnić się w prawidłowości rozwiązań, a także zapewniło wyjaśnienie wielu wątpliwości i niejasności. Pozytywne zakończenie wdrożenia pokazało, że takie podejście było słuszne.

Drugim poważnym wyzwaniem była konieczność dopasowania produktu „z pudełka” do potrzeb i oczekiwań klienta – niektórych wymaganych przez klienta funkcji nie było w produkcie. W toku współpracy z użytkownikiem opracowano autorskie rozwiązanie programowe uzupełniające funkcje produktu. Zmiany te pociągnęły konieczność wymiany terminali przewidzianych do komunikacji z operatorami oraz zmiany sposobu komunikacji. Takie elastyczne podejście do wdrożenia zaowocowało pozytywną oceną ze strony klienta.

Z czego firma Bonair jest najbardziej dumna w przypadku wdrożenia w Browarze Warka?

– Wdrożenie MES w browarze w Warce zakończyło się w terminie i co najważniejsze bez przekroczenia budżetu. Z tego faktu jesteśmy dumni, ponieważ nie jest to często obserwowane zjawisko w przypadku wdrażania projektów informatycznych, a projektów pionierskich w szczególności.

Nasze zadowolenie jest tym większe, że podczas wdrożenia musieliśmy pokonać wiele wyzwań. Z satysfakcją przyjęliśmy list referencyjny z pozytywną opinią użytkownika.

Wyzwania dla zespołu wdrażającego

 

 

 

 

 

Mariusz Benna

prezes zarządu

VIX Automation sp. z o.o.,

Autoryzowanego

Dystrybutora GE Fanuc

Intelligent Platforms

 

 

 

 

 

 

Systemy MES to obecnie jeden z najszybciej rozwijających się segmentów oprogramowania przemysłowego na świecie. Szacuje się, że roczny wzrost wielkości rynku dla tych produktów sięgać może kilkudziesięciu procent. Potrzebę stosowania tych systemów najpierw zauważyły globalne koncerny, obecnie zaczynają one stanowić przedmiot zainteresowania dużych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych.

Nie inaczej dzieje się w Polsce. Dystrybuowany przez nas system Plant Applications firmy GE Fanuc Intelligent Platforms obecny jest w Polsce od kilku lat, został bowiem wdrożony w kilku lokalizacjach przez globalne koncerny wykorzystujące ten produkt jako standard korporacyjny do zarządzania produkcją. W 2007 r. w Browarze Warka doczekaliśmy się pierwszego wdrożenia systemu Plant Applications zrealizowanego na zamówienie polskiego przedsiębiorstwa i wykonanego całkowicie przez polskiego integratora – firmę Bonair SA. W tym sensie było to zatem pionierskie wdrożenie na terenie Polski.

Z przyjemnością podkreślamy, że mimo pionierskiego charakteru zlecenia proces wdrożenia przebiegał terminowo i w jego wyniku osiągnięto postawione cele związane z poprawą wydajności linii produkcyjnych oraz możliwościami szczegółowego jej monitorowania i generowania raportów.

Nowatorski charakter zarówno tego, jak i innych wdrożeń systemów klasy MES bierze się także z konieczności uwzględnienia i połączenia podczas wdrożenia specyfiki dwóch odrębnych światów – świata automatyki, sterowania i utrzymania ruchu oraz świata biznesu opisywanego za pomocą programów klasy ERP. Udane wdrożenie systemu MES wymaga połączenia i spięcia ze sobą wszystkich informacji produkcyjnych w zakładzie, zaczynając od przebiegu pojedynczych sygnałów sterujących linią produkcyjną, a kończąc na np. zamówieniach generowanych w systemie ERP. Sukces wdrożenia w Browarze Warka możliwy był także właśnie dzięki takiej kompleksowej, obejmującej wszystkie aspekty działania przedsiębiorstwa wiedzy, jaką wykazał się integrator – Bonair SA.

Oceniając perspektywy rozwoju aplikacji MES w Polsce, trudno nie być optymistą. Świadczy o tym chociażby stale rosnąca liczba zapytań, jakie otrzymujemy na ten temat od naszych klientów, a także stale rosnące zainteresowanie obserwowane podczas licznych seminariów, targów i konferencji, w których bierzemy udział. Przewidujemy, że zainteresowanie to przełoży się na kilka wdrożeń rocznie w najbliższych 2–3 latach.

W dłuższej perspektywie czasu rynek ten powinien objąć wszystkie bez wyjątku firmy produkcyjne. System klasy MES stanie się tak nieodłącznym elementem infrastruktury przedsiębiorstwa, jak obecnie np. systemy typu ERP lub CRM.

Korzyści z wdrożenia

  • Dostęp do precyzyjnych informacji o awariach i przestojach potrzebnych do podejmowania decyzji w zakresie zarządzania produkcją
  • Możliwość eliminacji strat i przestojów w procesie rozlewu piwa
  • Wsparcie metodyki TPM (Total Productive Management) w zakresie zarządzania produkcją
  • Zwiększenie dyspozycyjnego czasu pracy zasobów (maszyn, narzędzi, ludzi)
  • Optymalizacja jakości procesu rozlewu piwa
  • Zmniejszenie obciążenia pracowników pracami biurowymi – ręcznym przygotowywaniem raportów

Autor: Elżbieta Jaworska, MSI Polska